Nye bøker og tidsskrifter i biblioteket

Informasjon om nye anskaffelser av bøker og tidsskrifter for Bibliotek for medisin og realfag.

Bildet kan inneholde: fugl, skrik ugle, ugle, nebb, østlig skrikugle.

Mange av tidsskriftene vi har tegnet abonnement på har ligget på ønskelisten lenge, så dette er hyggelige nyheter å dele.

Felles for alle nytegninger er at de er vurdert å ha stor nytte for våre brukere. Dels har de kommet inn som direkte ønsker fra miljøene, dels er det såkalte takeover-titler, hvilket vil si at vi har hatt abonnement på dem og de har gått ut av pakker vi har hatt, eller byttet forlag slik at vi har mistet tilgang. I tillegg dukker det stadig opp nye tidsskrifter som raskt blir viktige og etterspurte.

Det er tegnet abonnement på følgende tidsskrifter:

Nature Biomedical Engineering

Del av Nature-familien.  Nytt i 2017. Det er et månedlig tidsskrift innen biomedisinsk forskning.

Nature Metabolism

Også del av Nature-familien. Nytt i 2019. Et månedlig tidsskrift innenfor forskning på stoffskifte.

Lab Animal

Lab Animal er et tidsskrift tilhørende Nature-familien. Har eksistert siden 2003 (vi har tilgang fra 2003).  Det fokuserer på in vivo-vitenskap og teknologi, altså forskning og prosedyrer som gjøres i levende organismer. 

Nature Machine Intelligence

I Nature-familien. Nytt i 2019. Tidsskriftet konsentrerer seg om feltene kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk. 

BMJ supportive & palliative care

I British Medical Journal-familien. Det er et kvartalsvis publisert tidsskrift innen palliativ medisin

International Journal of Gynecological Cancer

I British Medial journal-familien. Dette hadde vi tidligere tilgang til, men det har byttet forlag. Et månedlig tidsskrift innen gynekologisk onkologi.

NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery

New England journal of medicine-tidsskrift. Nytt i 2020, søker å fokusere på innovasjoner og praktiske løsninger for fagområdet.

The Journal of pain

Dette har vi tidligere hatt tilgang til i en pakke. Direkte brukerønske, og høy impact-faktor, mange nedlastinger. Utkommer månedlig og dekker forskning innen smerte, anestesiologi, palliativ pleie og relaterte områder.

American Journal of Occupational Therapy

Sentralt tidsskrift innen ergoterapi. Utkommer med 6 nummer i året. Nivå 2.

SIAM Journal on Mathematical Analysis

Society for Industrial and Applied Mathemathics' tidsskrift innen matematisk analyse. Nivå 2. 

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen

Tidsskriftet kommer med 4 hefter årlig og dekker forskning innen geologi og paleontologi.

Regional Anesthesia & Pain Medicine

I British Medical Journal-familien. Vi har tidligere hatt abonnement, men tidsskriftet har byttet utgiver. Utkommer månedlig, og omhandler anestesi og smertelindring. 

JoVE (Journal of Visualized Experiments)

Er et tidsskrift som publiserer stoffet sitt i videoformat. Det er delt i en Research-del og en Education-del. Vi har utvidet abonnementet slik at vi har fått tilgang til alle Research-videoene. JoVE dekker områder som kreftforskning, kjemi, genetikk, biokjemi, biologi, fysikk med mer. I tillegg har vi fått tilgang til de mest etterspurte delene av Education-pakken. Dersom det er interesse for et webinar for å få presentert innholdet ytterligere, ta kontakt med eller Vibeke Stockinger Lundetræ.

Se her for oversikt over innholdet: www.jove.com

Tilgang er på plass for noen av disse, men ikke alle. Det kommer snarlig!

Vi vurderer også å tegne flere abonnementer innenfor medisin.

E-bokpakker:

E-bokpakker som EBA (Evidence-based acquisition) som gir oss tilgang til svært mange relevante MedNat-titler gjennom Oria. Når avtaleperioden utløper ved slutten av året, kan vi velge å kjøpe for den summen vi har avsatt, basert på statistikk eller annen kunnskap om behov i fagmiljøene.

Vi har følgende pakker:

10 000 e-bøker fra Cambridge University Press innen medisin, naturvitenskap og teknologi

600 e-bøker utgitt av Royal Society of Chemistry mellom 2014 og 2021. UB har tidligere anskaffet tilene fra perioden 1968-2013.

Oxford Medicine online med over 1000 e-bøker og også tilgang til the STM section of Oxford Scholarship Online. Sistnevnte ressurs inneholder følgende moduler: Biology, Mathematics, Neursoscience, Palliative Care, Physics, Psychology, Public Health & Epidemiology, Social Work, Chemistry, Earth Sciences and Geography, Environmental Science, Computer and Information Science, Clinical Medicine and Allied Health. Totalt utgjør dette ca. 3000 titler.

Vi har også anskaffet et farmasioppslagsverk:

Encyclopedia of pharmacy practice and clinical pharmacy

 

Publisert 22. jan. 2021 10:23 - Sist endret 1. juni 2021 15:12