En real puss av Odontologisk bibliotek

I sommer har Odontologisk bibliotek fått en oppgradering. Det står nå skinnende klart til å ta imot nye og gamle studenter, og alle andre på Det odontologiske fakultet.

Se hvordan det har blitt, og hvordan det var 

odont

Kort bakgrunn  

I 2019 startet Mikaela Aamodt, Julie Skattebu og Jessica Lönn-Stensrud en del prøveprosjekter med Shut up and write og andre aktiviteter, for å få folk til å bruke Odontologisk biblioteket mer. Da oppdaget de at lokalene med fordel kunne tilpasses bedre til å få økt aktivitet i biblioteket.  

Både odontologiske fakultet og UB ønsket at biblioteket fikk en tydeligere tilstedeværelse, og at det kunne bli et sted hvor arrangementer og seminarer kunne bli avviklet.  

Det ble igangsatt et prosjekt, midler ble søkt, og UB fikk 130.000 fra Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse til oppgradering. Så ble det hele satt i gang i november, med gjennomgang av boksamlingen, planlegging, innsamling og bestilling av utstyr. Heidi Rustad, Linn Hirsti, Vibeke Stockinger Lundetræ, Julie Skattebu, Jessica Lönn-Stensrud og My Lothe har vært med i prosessen. 

Gjenbruk og dugnad 

Oppussingen og utbytting/flytting av møbler ble gjort i sann dugnadsånd nå i sommer, hvor også flere ansatte fra forskjellige lokasjoner stilte opp.  

Bokhyller har blitt tømt og bøkene har blitt omplassert til magasin/kassert, for å få bedre utnyttet plassen i biblioteket.  

Der skranken stod før, er det nå en sofakrok med mange flere sitteplasser enn den tidligere sofagruppen. Det vil også (når det blir lov igjen) bli satt ut vannkokere så man kan lage seg kaffe/te ved bar-bordet og barstolene.  

Ny skranke er plassert litt lengre ned i rommet, og litt mer diskre - samtidig som den er synligere fra inngangsdøren med en gang man kommer inn.  

Dette har blitt til 40 nye leseplasser/bord, dette området kan også brukes som et eget formidlingsareal. Alle pc-ene er flyttet til et eget rom, sammen med printeren. 

Den åpne boksamlingen står nederst i lokalet, og det er blitt til to delvis rom-inndelte arbeidsområder perfekt for litt større gruppearbeid for eksempel.  
 
Alle møblene er gjenbrukt møbler fra UiOs gjenbrukslager og fra Realfagsbiblioteket.

Siste finish 

Det siste som skal på plass er nytt teknisk utstyret, projektor, lerret og et stort whiteboard nederst i lokalet ved konferansebordet/sorte bordet, samt et stort gulvteppe og et teppe som skal henge fra taket i midten av rommet. 

Semestartart og innrykk

På Odontologi startet semesteret 9. august, og biblioteket har allrede hatt de første gjestene innom, både faddergrupper og andre.

Vi på biblioteket ønsker alle studenter og ansatte velkommen, vi håper dere føler dere hjemme!

Publisert 18. aug. 2021 08:43 - Sist endret 18. aug. 2021 08:54