English version of this page

Fortsatt tilgang til Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA

Universitetsbiblioteket sikrer fortsatt tilgang til tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ (British Medical Journal) (29 tidsskrift) og JAMA (Journal of the American Medical Association) (8 tidsskrift) for ansatte og studenter ved UiO og OUS.

Bibliotekar og lege foran en PC-skjerm.

Universitetsbiblioteket gir deg tilgang til Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Den 6. desember 2020 sendte Helsebiblioteket brev til sine brukere og samarbeidspartnere med beskjed om at de, på grunn av prisøkninger, valutasvingninger og budsjettkutt dessverre ser seg nødt til å si opp de sentrale medisinske tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ (British Medical Journal) (29 tidsskrifter) og JAMA (Journal of the American Medical Association) (8 tidsskrifter).

Universitetsbiblioteket sikrer tilgang

Det har vakt reaksjoner og uro at nasjonal tilgang til viktige kilder for kvalitetssikret informasjon ikke lenger er åpen for medisinske miljøer i Norge. Universitetsbiblioteket i Oslo har imidlertid allokert midler slik at videre tilgang til alle abonnementer sikres for alle ansatte og studenter tilknyttet OUS og UiO.

Dersom tilgang likevel ikke fungerer, ta kontakt med e-ressurs@ub.uio.no eller feilmeld på ressursen i Oria.

Samtidig følges andre konsekvenser av svekket økonomi ved Helsebiblioteket opp i andre kanaler.

Om Helsebiblioteket

Helsebiblioteket er en del av Folkehelseinstituttet, og får sine midler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsebiblioteket gir tilgang til medisinske databaser og tidsskrifter gjennom nasjonale avtaler, og UiO og OUS har tilgang til ulike ressurser gjennom disse avtalene.

Siden 2016 har Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer på grunn av høye prisøkninger på innkjøpte ressurser og valutasvingninger med en svak norsk krone. Kuttene de siste årene har rammet tidsskriftene kraftig, senest de to tidsskriftpakkene PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection som ble sagt opp fra 1. mars 2020. Tidsskriftpakken PsycARTICLES blir også videreført av Universitetsbiblioteket. Fra januar 2021 ble Helsebiblioteket nødt til å si opp tidsskriftene Annals of Internal Medicine, BMJ og JAMA. Det betyr at Helsebiblioteket kun har ett tidsskrift igjen – tidsskriftet New England Journal of Medicine. Les mer om dette på Helsebiblioteket.no

Publisert 14. jan. 2021 08:20 - Sist endret 4. jan. 2022 15:49