English version of this page

Cochrane Interactive Learning og Covidence

Skal du lage systematiske kunnskapsoppsummeringer? Da anbefaler vi nettkurset Cochrane Interactive Learning og verktøyet Covidence. Her kan du lese om innholdet i begge, og hvordan du får tilgang.

Lege jobber på en laptop.

Nettkurset Cochrane Interactive Learning

Cochrane Interactive Learning er et nettbasert kurs i å lage systematiske oversikter om effekt av tiltak. Kurset er rettet mot medisin og helsefag, men er åpent for alle med brukerkonto på UiO og OUS.

Kurset består av 11 moduler:

 1. Introduction to conducting systematic reviews
 2. Writing the review protocol
 3. Searching for studies
 4. Selecting studies and collecting data
 5. Introduction to study quality and risk of bias
 6. Analysing the data
 7. Interpreting the findings
 8. Reporting the review
 9. Introduction to health economics
 10. Network meta-analysis
 11. Health equity in systematic reviews

Hver modul tar mellom 45 og 120 minutter å gjennomføre og avsluttes med en test. Den første modulen er gratis, resten krever abonnement, som dekkes av UiO.

Hvordan får jeg tilgang?

Studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS) kan registrere seg for tilgang. Les om hvordan du får tilgang på kurssiden.

Verktøyet Covidence

Covidence er et nettbasert verktøy som gjør det mulig for to eller flere personer å velge ut referanser uavhengig av hverandre. I tillegg til screening av titler og sammendrag (trinn 1) og screening av fulltekst (trinn 2), kan Covidence brukes til dataekstraksjon og kritisk vurdering av metodisk kvalitet (risk of bias assessment). I videoen under får du en oversikt over funksjonene i Covidence.

Hvordan får jeg tilgang?

Universitetet i Oslo (UiO) har lisensavtale med Covidence. Studenter og ansatte ved UiO og Oslo universitetssykehus (OUS) kan opprette et ubegrenset antall "reviews" i Covidence. På hjelpesidene til Covidence finner du mer detaljert informasjon, samt instruksjoner om hvordan opprette konto eller knytter din eksisterende konto til UiOs avtale.

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

Les mer om systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Publisert 21. juni 2022 09:34 - Sist endret 21. juni 2022 09:34