Gratulerer med sykepleierdagen 12. mai!

Onsdag 12. mai feires den internasjonale sykepleierdagen verden over. Dagen er til minne om Florence Nightingale og hennes innsats for den moderne sykepleien. Vi markerer dagen med bibliotek-tips og -triks for sykepleiere.

Illustrasjon av en sykepleier, og tekst: "Not all heros wear a cape!".

Nursing Reference Center Plus

er et kunnskapsbasert oppslagsverk spesielt rettet mot sykepleiere. 

CINAHL

er en database som dekker sykepleie og tilgrensende fag. Her finner du en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer. Les mer i CINAHL-veiledningen (pdf).

HaPI

er en database hvor man kan søke og finne instrumenter brukt i studier innen helse og psykososiale fag.

Verktøykasse for implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer

Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) har utviklet en verktøykasse for å hjelpe helsepersonell å overføre forskningsbasert kunnskap til praksis. Verktøykassen er oversatt til norsk og tilpasset til norske forhold.

WY

er koden på hylla i biblioteket hvor du finner bøker med tema Sykepleie. Du kan søke opp alle bøkene våre i Oria. Har vi ikke den boka du trenger? Foreslå et innkjøp da vel!

Tidsskrifter

BrowZine er en tjeneste som gir deg enkel tilgang til e-tidsskrifter som Universitetsbiblioteket abonnerer på. Du kan også søke opp e-tidsskrifter i Oria.

Utstilling av bøker om sykepleie.
Et lite knippe sykepleielitteratur. (Foto: UiO/Medisinsk bibliotek)

 

Publisert 12. mai 2021 09:36 - Sist endret 12. mai 2021 09:36