Til lykke med sjukepleiardagen 12. mai!

Torsdag 12. mai er den internasjonale sjukepleierdagen. Dagen er til minne om Florence Nightingale og hennar innsats for den moderne sjukepleia. Vi markerer dagen med bibliotektips og -triks for sjukepleiarar.

Illustrasjon av ei sjukepleiar, og tekst: "Not all heros wear a cape!".

Nursing Reference Center Plus

er eit kunnskapsbasert oppslagsverk spesielt retta mot sjuke­pleiarar. 

CINAHL

er ein database som dekker litteratur innanfor sjukepleie og tilgrensande fag. Dette er ein god stad å finne kvalitativ forsking og pasienterfaringar. Les meir i CINAHL-rettleiinga (pdf).

HaPI

er ein database der ein kan søkje og finne instrument brukt i studiar innan helse og psykososiale fag.

Verktøykasse for implementering av kunnskapsbaserte retningslinjer

Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) har utvikla ei verktøykasse for å hjelpe helsepersonell med å overføre forskingsbasert kunnskap til praksis. Verktøykassa er omsett til norsk og tilpassa norske forhold.

WY

er koden på hylla i biblioteket der du finn bøker med tema sjukepleie. Du kan søkje opp alle våre bøker i Oria. Har vi ikkje den boka du treng? Foreslå eit innkjøp!

Tidsskrift

BrowZine er ei teneste som gjer deg enkel tilgang til e-tidsskrift som Universitetsbiblioteket abonnerer på. Du kan og søkje opp e-tidsskrifta i Oria.

Utstilling av bøker om sykepleie.
Eit lite knippe sjukepleielitteratur. (Foto: UiO/Medisinsk bibliotek)

 

Publisert 12. mai 2022 00:01