English version of this page

BIBSYS byttes ut

I november byttes BIBSYS ut ved UiO. Du kan i overgangsperioden låne bøker i bibliotekene og søke i Oria, men fra 11. – 20. november kan du ikke fornye lån, reservere bøker og bestille litteratur på nett. Fra 21. november er nytt biblioteksystem på plass og tjenestene vil fungere normalt.

Foto: UB / Fredrik Hovind Juell

BIBSYS Ask legges ned 11. november – søk i Oria

Det gamle biblioteksøket BIBSYS Ask skrus av 11. november. Ask er erstattet av Oria (uio.oria.no).

Oria kombinerer søk i UiOs trykte og elektroniske samlinger av bøker, tidsskrifter, artikler, kapitler osv. fra en rekke databaser, og gir et bredere treff enn BIBSYS Ask. Merk at innlogging i Oria ikke er mulig i overgangsperioden, men søk fungerer.

Fornye, reservere og bestille på nett stopper midlertidig

Du kan ikke fornye lån, reservere bøker og bestille litteratur på nett i perioden 11. – 20. november, kun i våre fysiske bibliotek. Åpningstidene er som vanlig.

Fra 21. november er nytt biblioteksystem på plass, og alle tjenestene vil fungere som normalt igjen, på nett og i Universitetsbibliotekets avdelinger.

Lagrede treff og søk i Oria slettes 13. november

Lagrede treff og søk i din konto i Oria migreres ikke til nytt biblioteksystem. Vi anbefaler derfor at du henter ut disse fra Min konto, enten ved å eksportere til f.eks. Endnote eller sender postene på e-post innen 12. november.  

Ingen purring og gebyr

Gamle gebyrer overføres ikke til det nye biblioteksystemet. Vi purrer heller ikke på bøker som forfaller i november.

 

Har du spørsmål?

Kontakt oria-ub@ub.uio.no eller snakk med oss i ditt nærmeste bibliotek.

Publisert 30. okt. 2015 11:07 - Sist endret 6. nov. 2015 15:09