Open Access tjeneste for Humaniora

Open Library of Humanities er en tidsskrifttjeneste for humanioratidsskrifter. Tjenesten ble lansert i 2015 for å sikre forskere innen humanioradisiplinene bedre Open Access alternativer å velge mellom når de skal publisere sin forskning.

 

Tjenesten heter Open Library of Humanities, og er en tidsskrifttjeneste for humanioratidsskrifter. Så langt er ni titler i gang, med flaggskipet Open Library of the Humanities journal i front. Dette er et såkalt megatidsskrift, tilsvarende PLOS One, verdens største tidsskrift innen naturvitenskapene. Artikler innen alle humanioraområder vil bli akseptert så lenge den faglige kvaliteten er til stede. Rutiner for kvalitetssikring følges og alle bidrag fagfellevurderes. Forfatter beholder utover OLHs rett til å publisere, alle rettigheter, og velger selv hvilken Creative Commons lisens  en artikkel skal lisensieres under.

Tjenesten ble lansert i 2015 for å sikre forskere innen humanioradisiplinene bedre Open Access alternativer å velge mellom når de skal publisere sin forskning. Samtidig anerkjenner man at de fleste humanioraforskere har liten tilgang til ressurser nødvendige for å betale eventuell publiseringsavgift. Derfor finansieres tjenesten i en overgangsfase av Andre W. Mellon Foundation, og over tid med en medlemskapsmodell der bibliotek deltar og bidrar til et spleiselag for å holde tjenesten gående.

Her finner du tjenesten: Open Library og Humanties.

Ønsker du å lese mer om bakgrunnen for tjenesten? Opening the Open Library of Humanities.

Publisert 28. okt. 2016 14:51