Publiseringsfondet tomt etter kun 2 uker

Etter kun 2 uker er alle midlene i årets publiseringsfond brukt opp, og vi må se oss nødt til å stenge for flere søknader i 2017.

Foto: UiO/ Arthur Sand

Siden fondet ble åpnet 14. august har det kommet inn totalt 80 søknader, derav 25 søknader første dag. Siden det har det vært en jevn strøm av søknader til fondet. Det betyr at alle tilgjengelige midler for 2017 er brukt opp, og fondet er derfor stengt for søknader ut året.

På grunn av at mediebudsjettet til UiO er bundet opp i abonnementsavtaler er det ikke midler til å dekke all Open Access-publisering ved UiO. Den store pågangen viser at det er stor interesse for å publiserer Open Access, og det er svært gledelig. Imidlertid er det beklagelig og uheldig at dagens økonomiske modell ikke kan støtte dette i tilstrekkelig grad. Dette understreker behovet for å komme igang med arbeidet med å endre finansieringsmodellen for vitenskapelig publisering. 

Lansering av Regjeringens nye mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler har vist at det er bred enighet om å gjøre forskning tilgjengelig, men at det er store utfordringer med å få til dette. Det er nødvendig med politisk og faglig forankring samt internasjonalt samarbeid for å lykkes.

Fondet ble åpnet med begrensede midler, og vi har vært innforstått med at det ikke ville være nok penger til å holde det gående hele 2017. Vi valgte å åpne slik at noen forskere også i 2017 kunne motta midler til Open Access-publisering.

For mer informasjon om Open Access-arbeidet ved UiO, les rapporten fra prosjektet UiO: Open Access - kartlegging og analyse.

 


 

Emneord: Open Access, publiseringsfond
Publisert 24. aug. 2017 12:55 - Sist endret 24. aug. 2017 12:55