English version of this page

UiO kan miste tilgang til e-tidsskrifter

Saken er oppdatert 18.12.2018. Fra 1. januar 2019 kan Universitetet i Oslo miste tilgang til elektroniske tidsskrift fra flere store forlag, deriblant Elsevier. Se hvilke tidsskrift som vil bli rammet i denne saken.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Norske universitet og høgskoler har avtale om tilgang til vitenskapelig litteratur med flere akademiske forlag. I 2018 forhandles flere avtaler med fokus på Norges «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler». Disse slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

330 millioner årlig

I dagens abonnementssystem er vitenskapelige artikler låst bak betalingsmurer, og de store internasjonale utgiverne krever en stadig høyere pris for abonnementspakkene sine. Norske institusjoner betaler per i dag mer enn 330 millioner kroner årlig til utgiverne for lesetilgang til vitenskapelige artikler, også de som er publisert av forskere ved norske institusjoner.

Fire store akademiske forlag

Det er Unit som forhandler avtalene med Elsevier, Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler.

Forhandlingene med forlagene viser i varierende grad bevegelse mot åpen tilgang, og mye tyder på at ikke alle avtalene vil være på plass innen starten av 2019. UiO og de andre norske universitet og høgskoler står dermed i fare for å miste tilgang til en rekke tidsskrift fra en eller flere av disse utgiverne.

Elsevier

Åpen tilgang til forskningsresultater er viktige politiske mål også innen EU og flere andre nasjoner, hvor det også forhandles med forlagene om åpen tilgang. Elsevier har ikke vært villig til å møte kravene om åpen tilgang i verken Sverige eller Tyskland og de har stått uten tilgang til Elsevier-tidsskrift.

 

Biblioteket kan hjelpe med alternativ tilgang

Det finnes andre muligheter for å skaffe de artiklene man trenger til sin forskning. Se veiledning for å finne åpent tilgjengelige artikler, eller ta kontakt med din nærmeste avdeling av Universitetsbiblioteket for hjelp. 

Tilgang for Oslo universitetssykehus

Ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) anbefales å bestille artikler i Oria, søke opp artikkelen i Google Scholar eller henvende seg til Medisinsk bibliotek for hjelp til å skaffe artikler. Les mer om tilgang hvordan OUS-ansatte kan få tak i artikler.

Ta kontakt med ditt bibliotek hvis du har spørsmål, eller send oss en e-post.

 

Publisert 18. des. 2018 13:00 - Sist endret 17. mars 2020 09:48