English version of this page

Forlagsforhandlingene – status februar 2019

Ansatte og studenter ved UiO får fortsatt tilgang til elektroniske tidsskrifter mens UNIT fortsetter forhandlingene med de fire store akademiske forlagene på overtid.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Av forhandlingstekniske grunner er det ikke mulig å antyde utfall for den enkelte forhandlingen mens den pågår. Men UNIT bekrefter at Wiley, Springer og Taylor & Francis opprettholder tilgang mens forhandlingene pågår. For Elsevier er det fortsatt usikkert, så norske universitet og høgskoler må være forberedt på at tilgangen til «Freedom collection» kan bortfalle.

Konsekvenser for ansatte og studenter ved UiO

Uansett utfallet av forhandlingene vil biblioteket gjøre sitt beste for å låne inn artikler vi ikke eier selv fra andre bibliotek. Se veiledning for å finne (åpent) tilgjengelige artikler.

Organisering av arbeidet og videre plan

Arbeidet med å reforhandle avtalene har pågått siden februar 2018. Det er UNIT som forhandler på vegne av konsortiet. BOTT-institusjonene er gitt mandat av nasjonalt råd (konsortiet) til å bistå UNIT i forhandlingene med de fire store forlagene.

Det jobbes fortløpende med analyser og vurderinger av tilbud oversendt fra forlagene. Målet er å inngå avtaler som i størst mulig grad samsvarer med nasjonale retningslinjer og prinsipper nedfelt i forhandlingsstrategien.

Informasjon fra UNIT

Unit oppdaterer fortløpende denne siden med status for forhandlingene og tilgang.

Les mer

Publisert 15. feb. 2019 14:33 - Sist endret 17. mars 2020 09:48