English version of this page

Nytt oppsett i biblioteksøket Oria

Mandag 9. desember er søkeoppsettet i UiOs Oria endret. Det nye oppsettet har to ulike søkevalg, og standardsøket er i UiOs egne ressurser.

Det nye søkeoppsettet i Oria har to forskjellige søkevalg.

Søkeboks i bibliotekkatalogen har to ulike valg for søk.
Velg ønsket søk i menyen til venstre i søkeboksen.

Universitetsbiblioteket

  • I Universitetsbiblioteket søkes det kun i UiOs egne ressurser, dvs. i egen bibliotekkatalog, og i artikler, bokkapitler, e-bøker m.m. med elektronisk tilgang. Dette er standardsøket.

Norske fagbibliotek

  • Norske fagbibliotek vil i tillegg gi treff i bibliotekkatalogene hos mange flere fagbibliotek i hele Norge.

Bestille lån av bøker UiO ikke har

Ved å søke i Norske fagbibliotek får du treff i bibliotekkatalogene hos mange fagbibliotek i hele Norge. Disse bøkene kan lånes inn til deg på UiO. Slik kan du bestille bøker fra andre bibliotek i Oria.

Lån fra andre bibliotek tilbys for studenter og ansatte ved UiO og Oslo universitetssykehus. Vi låner kun inn litteratur til bruk i studier og forskning ved UiO. 

Mer informasjon og spørsmål

Se ellers informasjon om søkeoppsettet på uio.oria.no og på Orias hjelpesider.

Ta gjerne kontakt på oria-hjelp@ub.uio.no.

Publisert 9. des. 2019 14:15 - Sist endret 17. mars 2020 09:55