English version of this page

Intensjonsavtale med Springer Nature oppfyller kravene til åpen publisering

På vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner har Unit, etter en lang forhandlingsprosess, inngått en intensjonsavtale med det akademiske forlaget Springer Nature om en 3-årig Springer Compact avtale fra 2020.

Logo Springer Nature

Avtalen vil innebære at forskere tilknyttet deltakende institusjoner skal kunne publisere sine forskningsartikler åpent i forlagets mange tidsskrifter. Publiseringskostnaden vil bli dekket av UiO gjennom avtalen, og legger til rette for en forenklet prosess for publisering og finansiering av open access for forfatterne. I tillegg sikres studenter, forskere og andre ansatte leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Springer Nature. 

Dette blir den tredje store avtalen UiO inngår for å fremme åpen publisering i samsvar med de Nasjonale mål og retningslinjer for åpen publisering.

For resten av 2019 videreføres dagens abonnementsavtale.

Les nyhetssaken hos Unit.

Se også

Åpen publisering hos Elsevier (nyhetssak på ub.uio.no)

Åpen publisering hos Wiley (nyhetssak på ub.uio.no)

Våre veiledningssider om åpen publisering

Publisert 27. juni 2019 11:39 - Sist endret 27. juni 2019 16:13