English version of this page

Avtale med Taylor & Francis om åpen publisering

Etter en lang forhandlingsprosess har Unit, på vegne av UiO og andre forskningsinstitusjoner, inngått avtale med det akademiske forlaget Taylor & Francis.

logoAvtalen innebærer at forskere tilknyttet deltakende institusjoner kan publisere sine forskningsartikler åpent i forlagets mange tidsskrifter. Publiseringskostnaden vil bli dekket av UiO gjennom avtalen, som legger til rette for en forenklet prosess for publisering og finansiering av open access for forfattere tilknyttet UiO og OUS. I tillegg sikres studenter, forskere og andre ansatte fortsatt leserettigheter til forskningsartikler utgitt hos Taylor & Francis.

Avtalen trer i kraft allerede i 2019 og nærmere informasjon om detaljene i avtalen knyttet til publisering og arbeidsflyt for forskerne vil blant annet bli lagt utpå UBs informasjonsside om Open Access.

Dette er den siste avtalen med de fire største akademiske forlagene UiO inngår for å fremme åpen publisering i samsvar med de Nasjonale mål og retningslinjer for åpen publisering.        

Les mer

Nyhetssaken hos Unit Gjennombrot i arbeidet med open publisering: Unit inngår avtale med Taylor & Francis

Se også

Åpen publisering hos Elsevier

Åpen publisering hos Wiley

Intensjonsavtale med Springer Nature

Våre veiledningssider om åpen publisering

Publisert 4. okt. 2019 12:59 - Sist endret 7. okt. 2019 14:39