Endret avtale med Atekst

På grunn av en kraftig prisøkning og nye vilkår fra 2020, oppfordrer vi til at Mediearkivet Atekst kun brukes til forskning, ikke til daglig avislesning.

aviser
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Embargo 

De fleste avisene har innført en 7-dagers embargoperiode på sine artikler. Dette betyr at artikler gjøres tilgjengelig for lesing først etter 7 dager. 

Ny prismodell 

Avishusene har endret prismodellen for tilgang og nedlastning av artikler, noe som har medført nær en firedobling av prisen for UiOs avtale. 

På grunn av denne høye prisstigningen har UiO og de andre BOTT-universitetene inngått en avtale hvor makspris er lik kostnaden i 2019. Denne avtalen gjelder mens vi vurderer alternative løsninger eller tiltak.

Til forskning

Dersom bruken av Atekst i år er på tilsvarende nivå som fjorårets bruk, vil budsjettet for 2020 dekke tilgang kun ut 1. kvartal. 

Vi anmoder derfor om at Atekst kun brukes til forskning, ikke til daglig lesing av nyheter.

Deling av presseoppslag 

UiO-relaterte presseoppslag bør leses via medieovervåkningen, da dette dekkes av en annen avtale.

Publisert 22. jan. 2020 20:03 - Sist endret 6. feb. 2020 14:26