Ny doktorgrad ved UB og Institutt for informatikk

Andrea A. Gasparini har forsvart sin doktoravhandling med tittelen "Design Thinking for Design Capabilities in an Academic Library" ved Institutt for informatikk.

Andrea Gasparini og leder av disputasen, Fritz Albregtsen. Foto: Birgit Hvoslef Dahl

Andrea Gasparini oppsummerer sin avhandling slik:

"Design thinking har nylig dukket opp som en kraftig tilnærming til innovasjon. Denne avhandlingen presenterer funn fra intervensjoner basert på design thinking, foretatt i Norge, USA, Italia og Uganda. Forskningen min har bidratt til å formulere et rammeverk bestående av tre innbyrdes relaterte komponenter: tidsmessige aspekter, åpenhet og dialogiske rom. Avhandlingen gir også et sett med retningslinjer som tar sikte på å hjelpe akademiske biblioteker med å utvikle designegenskaper ved hjelp av design thinking."

I sin gratulasjonstale til Andrea Gasparini sa bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig:

Det at du nå har fullført din doktorgrad er med på å heve kompetansen på hele UB, og synliggjør at UBs ansatte er høyt utdannede akademikere. Dette bidrar også til å gi både deg og oss en bredere forståelse av forskerhverdagen, fra innsiden, og et nytt syn på hvordan vi setter brukeren i fokus når vi utvikler nye tjenester.

Jeg vil, på vegne av hele UB, si at vi er stolte av deg og glade på dine vegne, og så håper vi at vi også i fremtiden kan gjøre nytte av din kompetanse – til det beste for bibliotekets brukere. Gratulerer så mye, Andrea! 

Universitetsbiblioteket gratulerer Dr. Gasparini både med avhandlingen og med en flott disputas.

Les også intervju i Titan

Slik tilpasser biblioteket seg nye tider

Publisert 6. feb. 2020 14:35 - Sist endret 13. feb. 2020 09:19