English version of this page

Ikke online-tilgang til Health Research Premium Collection

Tidsskriftpakken Health Research Premium Collection fra ProQuest er ikke lenger tilgjengelige etter 1. april 2020. Ved UiO og OUS har vi hatt tilgang til denne tidsskriftpakken gjennom Helsebiblioteket.

For 2020 rammer kutt i Helsebibliotekets tilbud tidsskriftpakken Health Research Premium Collection fra ProQuest. Pakken inneholder over 4000 tidsskrifter og dekker et bredt spekter av temaer innen både medisin og helsefag samt andre fagområder.

Mange av titlene i pakken vil fortsatt være tilgjengelig via andre kilder, men enkelte titler mister vi helt tilgang til. UB jobber med å kartlegge omfang av dette og hvilke tiltak som er nødvendig å sette inn.

Ta gjerne kontakt med samlingsledergruppa@ub.uio.no ved spørsmål om avtalen.

Hva er Helsebiblioteket? 

Helsebiblioteket er en del av Folkehelseinstituttet, og får sine midler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsebiblioteket gir tilgang til medisinske databaser og tidsskrifter gjennom nasjonale avtaler, og UiO og OUS har tilgang til ulike ressurser gjennom disse avtalene. 

Siden 2016 har Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer på grunn av prisøkninger på innkjøpte ressurser og en svak norsk krone. Dette har medført kutt i tilbudet. Les mer om kuttene hos Helsebiblioteket.

Publisert 31. mars 2020 22:40 - Sist endret 1. apr. 2020 15:22