English version of this page

Akademisk skrivesenteret hjelper deg digitalt

Akademisk skrivesenter er et veiledningstilbud for studenter og ansatte ved UiO. Selv om lokalet er stengt, er tilbudet åpent på nett for store og små henvendelser omkring studiesituasjonen generelt og oppgaveskriving spesielt.

Dersom du skriver oppgave, forbereder deg til eksamen eller ønsker hjelp til å strukturere studiehverdagen kan du kontakte skrivesenteret på nett. Skrivementorene gir ikke faglig hjelp eller "retting", men kan for eksempel hjelpe deg å komme i gang med oppgaveskriving eller forberede deg til hjemmeeksamen.

Utvidet tilbud for avtalt veiledning og drop-in

Etter at universitetets lokaler ble stengt, har skrivesenteret utvidet åpningstidene så vel som tjenestetilbudet og tilbyr nå digital drop-in og daglig «shut-up-and-write» i tillegg til timebestilling. Ta kontakt med oss på facebook, bestill time via www.ub.uio.no/skrivesenter eller møt oss hver dag i Unntaksbiblioteket avdeling HumSam. Der vil du møte oss ansikt til ansikt, slik som dette:
Publisert 4. mai 2020 10:55 - Sist endret 8. juli 2020 10:24