English version of this page

Kvoter for kostnadsfri publisering brukt opp for 2020

Årets publiseringskvoter i "Publiser og les"-avtalene med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Springer er snart brukt opp. Åpen tilgang sikres ved egenarkivering til DUO fra Cristin.

pc, skrive, forfatter, artikler

Egenarkivering av artikler oppfyller kravet om åpen publisering. Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

UiO inngikk i 2019 “Publiser og les”-avtaler med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Springer. Avtalene innebærer at forskere ved UiO og OUS kan publisere åpent i tidsskrifter fra disse utgiverne, uten direkte kostnad for den enkelte forsker/forskergruppe. Avtalene innebærer imidlertid ikke ubegrenset åpen publisering, men har en opptrappingsmodell (kvoter) mot 100% i løpet av avtaleperiodene.

Publisering gjennom disse avtalene vil derfor stoppe når kvotene er nådd, og gjenopptas pr. 1.1.2021. Antatt tidspunkt for stopp i de ulike avtalene er:

  • Wiley – pr 11. september  (forhandlinger med utgiver pågår)

  • Taylor & Francis – pr 11. september 

  • Springer – medio oktober 

Egenarkivering oppfyller krav fra forskningsfinansiører

Kravet fra forskningsfinansiører om åpen tilgang til forskningsresultater kan gjøres ved at forskere laster opp den versjonen av artikkelen som forlaget/tidsskriftet tillater til Cristin med påfølgende tilgjengeliggjøring i DUO Vitenarkiv.

Forfatter kan selv dekke åpen publisering

Det vil fremdeles være mulig å publisere i tidsskriftene til Wiley, Taylor & Francis og Springer, også i de tradisjonelle abonnementstidsskriftene (hybrid). Disse blir fra nå av publisert bak betalingsmur med mindre forfatteren selv dekker kostnaden for åpen publisering. 

Allerede aksepterte artikler vil få dekket åpen publisering som en del av avtalene.

Les mer

Mer informasjon om avtalene finner du her:

Les hvordan du laster opp artikler til Cristin

Publisert 10. sep. 2020 14:51 - Sist endret 11. sep. 2020 17:55