English version of this page

Tilgang til PsycARTICLES

Tilgang til PsycARTICLES fra American Psychological Assosiation (APA) er sikret ut 2020 gjennom en ekstraordinær avtale.

Fra 1. april trer en ny avtale med American Psychological Assosiation i kraft, og sikrer tilgang til  PsycARTICLES for studenter og ansatte ved UiO og OUS ut 2020. Avtalen er forhandlet frem av Helsebiblioteket og finansieres av de enkelte institusjonene innenfor helse- og UH-sektoren. 

Midlertidig tilgang i mars 

Biblioteket har satt opp tjenesten Get It Now som en midlertidig løsning for å skaffe tilgang til de fleste artikler fra APA frem til 1. april.

Søk opp aktuell artikkel i Oria. Når du får opp meldingen/lenka «UiO kan kjøpe tilgang til artikkelen» klikker du på denne. Fyll ut din UiO e-postadresse og hak av for «I agree...» i bestillingsskemaet, klikk «Accept». Artikkelen sendes til din e-postadresse i løpet av kort tid. Husk evt. å sjekke spam-filteret. 

Bakgrunn

Helsebiblioteket er en del av Folkehelseinstituttet, og får sine midler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helsebiblioteket gir tilgang til medisinske databaser og tidsskrifter gjennom nasjonale avtaler, og UiO og OUS har tilgang til ulike ressurser gjennom disse avtalene.

Siden 2016 har Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer på grunn av høye prisøkninger på innkjøpte ressurser og valutasvingninger med en svak norsk krone. For 2020 har dette medført kutt i tilbudet fra Helsebiblioteket og den nasjonale avtalen med APA ble ikke fornyet for 2020. Denne tilgangen er nå sikret gjennom den ekstraordinære avtalen.

Publisert 30. mars 2020 08:17 - Sist endret 30. mars 2020 09:06