English version of this page

Ny veiledningstjeneste i forskningsdatahåndtering

Digital Scholarship Center (DSC) på Universitetsbibliotekets lanserer en ny tjeneste for råd og veiledning i hvordan man skriver datahåndteringsplaner og datahåndtering generelt.

Bildet kan inneholde: gjøre, sirkel, diagram, auto del.

Som forsker på UiO skal du lage en datahåndteringsplan for dine forskningsdata. God datahåndtering støtter transparens, kvalitet, etterprøvbarhet og god arbeidsflyt i prosjektet. Dette er et tema som begynner å få veldig mye oppmerksomhet, ikke minst på grunn av den viktige rollen det spiller i å støtte bevegelsen som jobber for Åpen Forskning.

Bestille veiledning i forskningsdatahåndtering

Digital Scholarship Center (DSC) på Universitetsbiblioteket på UiO lanserer nå en tjeneste for råd, veiledning, og kursing i håndtering av forskningsdata for å møte kravene fra UiO, Forskningsrådet (NFR) og andre viktige aktører.

Du bestiller veiledningstid med DSC i bestillingstjenesten ved å velge Digital Scholarship Center og dato og tidspunkt for veiledning. Du kan også kontakte din lokale fagansvarlig bibliotekar eller sende oss en epost via research-data@uio.no.

Hva er forskningsdatahåndtering?

Datahåndtering er en viktig del av arbeidet som støtter opp under åpen forskning og inkluderer temaer som valg av lagringsløsning, filorganisering, metadata, dokumentasjon, deling, arkivering, publisering, m.m. Denne informasjon er ofte dokumentert i noe som heter en datahåndteringsplan. Slike planer må leveres på starten og slutten av et forskningsprosjekt finansiert av NFR, EU, og mange andre.

Info om UBs Digital Scholarship Center

Siden 2019 har Universitetsbiblioteket på UiO jobbet med å opprette det som internasjonalt kalles for et Digital Scholarship Center (DSC). Senteret skal tilby støtte til forskere innen digitale forskningsaktiviteter. Dette inkluderer støtte i for eksempel datahåndtering, visualisering, og kursing i digitale ferdigheter (i.e. programmering, bruk av verktøy, osv). Utformingen av DSC skjer i samarbeid med Avdeling for forsknings- og innovasjonsadministrasjon (FIADM) og USIT.

Tjenesten tilbys av UiOs Digital Scholarship Center, som er tilknyttet Universitetsbiblioteket.

Les mer om datahåndteringsplaner på UiOs sider om forskningsstøtte

Illustrasjonsfoto: ucsc.edu. med Creative Commons lisens. 

Publisert 10. sep. 2021 14:11 - Sist endret 28. juni 2022 14:27