Digitale forskningsmetoder

De nye sidene for digitale forskningsmetoder gir deg oversikter og brukerveiledninger for digitale forskningsmetoder innen mange fagområder. Ressurssiden viser deg hvordan du kan ta metodene i bruk i din forskning.

Bildet kan inneholde: verden, organisme, font, linje, øyevipper.

Tekstmining 

Først ut er informasjonssider om tekstmining - eller digitale forskningsmetoder for deg som jobber med tekstdata. Tekstmining, også referert til som digital tekstanalyse, går ut på å bruke digitale verktøy til å søke, utvinne og analysere tekstdata. Det er Digital Scholarship Center (DSC) som har laget de nye ressurssidene for digitale forskningsmetoder.

Digiforsk-bloggen 

DSC har også startet en blogg som heter Digiforsk-bloggen, hvor de skal blogge om arbeid og ressurser ved UiO der digitale forskningsmetoder er involvert. Feltet digitale forskningsmetoder er i kontinuerlig utvikling og det samme er UBs tjenester på dette området. Denne bloggen gir deg muligheten til å holde deg oppdatert på hva som skjer.  

Vil spre kunnskap 

Dagens forskningsbibliotek får i stadig økende grad en viktig funksjon når det gjelder å yte metodeveiledning, og da særlig knyttet til digitalisering. DSC har her en nøkkelrolle ved UB, og informasjonssidene for digitale forskningsmetoder, og tekstminingsidene, er et ledd i å fylle en slik funksjon.  

Gjennom bloggen og de nye sidene håper vi at kunnskapen om digitale forskningsmetoder vil bli spredd, og at det senker terskelen for å ta i bruk disse metodene. Vi vil gjerne se en økt bruk av sånne metoder i forskning, og DSC kan bistå med hjelp og veiledning. 

Veien videre med flere digitale forskningsmetoder 

Sidene blir videreutviklet etter hvert, og DSC er i gang med en satsning på datavisualisering. Det står litt om dette allerede på tekstminingsidene, men det er sannsynlig at sidene vil bli utvidet en god del om ikke så lenge, så følg med! 

Publisert 11. juni 2021 14:01 - Sist endret 11. juni 2021 14:01