Randi Halveg Iversby - ny assisterende bibliotekdirektør

Randi Halveg Iversby har takket ja til stillingen som assisterende direktør på Universitetsbiblioteket.

portrett

Foto: UB

Randi Halveg Iversby har lang fartstid på UB og UiO. Hun startet som bibliotekar ved det juridiske fakultetsbibliotek i 1989, har flere år med fagforeningsarbeid bak seg og var avdelingsleder for Juridisk bibliotek i perioden 2008-2020. Hun har fungert i stillingen som assisterende bibliotekdirektør siden oktober 2020.

"Randi er en leder med solid erfaring fra ulike roller på UB. Hun er godt kjent med både UB og UiO og blir en leder som vil kunne håndtere bredden i UBs rolle på UiO på en utmerket måte. Vi er veldig glade for og fornøyde med at Randi har takket ja til stillingen som assisterende bibliotekdirektør og jeg gleder meg til det videre samarbeidet." sier bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig.

Publisert 26. mars 2021 14:32 - Sist endret 26. mars 2021 14:32