Grete Christina Lingjærde ny leder på UB

Grete Christina Lingjærde har takket ja til stillingen som leder av UBs nye avdeling for digitale tjenester og samlinger.

Lingjærde kommer til oss fra stillingen som fagdirektør for IT-utvikling i UNIT. Lingjærde er utdannet Cand. scient fra Universitetet i Oslo.

Gjennom mange år i ulike roller og lederroller i UNIT og UiO har hun opparbeidet seg god kjennskap til UH-sektoren og forvaltingen.

"Vi er veldig glade for å få Grete Christina Lingjærde med på laget her hos oss, og som del av UBs ledergruppe. Hun vil få ansvar for å lede utvikling av UBs digitale tjenester og samlinger, og vil bidra til strategisk ledelse og utvikling av UB.

Hun vil få en sentral rolle på UB gjennom deltakelse i ledergruppen, i tillegg til en mer utadrettet funksjon på UiO og nasjonalt," sier bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig.

Grete Christina Lingjærde starter 1. mai.

Publisert 19. jan. 2021 17:59 - Sist endret 27. jan. 2021 09:07