English version of this page

Kvoter for kostnadsfri publisering i 2021

I år blir alle forlagsavtaler med publiseringskvoter, med unntak av én, videreført ut året. Avtalen med Frontiers opphører med virkning fra 1. oktober.

Bildet kan inneholde: hånd, perifer, data-tastatur, skriving, personlig datamaskin.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

UiO har inngått flere "Publiser og les"-avtaler med store akademiske forlag som for eksempel Wiley og Elsevier. Avtalene innebærer at forskere ved UiO og OUS kan publisere åpent i tidsskrifter fra disse utgiverne, uten direkte kostnad for den enkelte forsker. Noen av avtalene innebærer imidlertid ikke ubegrenset åpen publisering, men har kvoter for antall artikler som kan publiseres åpent i avtaleperioden. I fjor høst ble det stopp i flere av avtalene da publiseringskvotene var brukt opp.

Ikke stopp i forlagsavtaler med kvoter

I år blir det ikke stopp i Publiser- og les-avtalene med publiseringskvoter, slik vi altså opplevde i fjor. For Springer Compact, Taylor & Francis og Wiley fortsetter muligheten for åpen publisering og kostnadsdekning av publiseringsgebyr (APC) i hele 2021. UB dekker merkostnadene for publisering ut over kvotene i  avtalene ved omdisponeringer i mediebudsjettet. Øvrige avtaler har tilstrekkelige kvoter eller ubegrenset publisering.

Frontiers

UB inngikk pr. 1. mars en avtale om kostnadsdekning av APC med det rene Open Access-forlaget Frontiers. Avtalen har blitt finansiert av blant annet UBs andel av STIM-OA midlene for 2020. Budsjettrammen (kvoten) for denne avtalen er nå brukt opp for i år, med virkning fra 1. oktober. Frontiers vil da fjerne muligheten til å velge UiO som betaler av faktura når forfatter sender inn artikkelen sin. Innsendte artikler før 1. oktober vil være dekket av avtalen. Når avtalen opphører, vil vi også miste rabatten på 10 % på APC. Vi håper å kunne finne midler i budsjettet til å kunne starte opp Frontiers-avtalen igjen i januar 2022.

Les mer

Mer informasjon om avtalene finner du her:

Publisert 29. sep. 2021 13:41 - Sist endret 5. aug. 2022 10:06