Ny leder på Juridisk bibliotek – Hilde Westbye 

Hilde Westbye har takket ja til stillingen som leder av Juridisk bibliotek. 

Westbye har Cand. jur fra UiO 2000 og har jobbet ved Juridisk bibliotek siden 2000. Hun har jobbet særlig med undervisning av studenter og forskere i kildesøk og kildebruk, og vært leder av bibliotekets undervisning og forskerstøtte. Hilde Westbye har fungert i stillingen som leder av Juridisk bibliotek siden oktober 2020. 

Fra 2019 har Westbye deltatt i ledergruppen til Juridisk fakultets satsing CELL, Centre for Experiential Legal Learning.  CELL arbeider for å endre jusstudiet og innføre erfaringsbasert læring i en digital tidsalder, som en forlengelse av fakultetets satsing på studiekvalitet. Westbye har i dette arbeidet bidratt med integrering av bibliotekets kompetanse innen blant annet digitale ferdigheter; digitale rettskilder, digital søking og kildeforståelse.

Les mer om UBs deltakelse i CELL på Lederbloggen. 

"Vi er veldig glade for at Hilde har takket ja til å lede Juridisk bibliotek. Hildes faglige bakgrunn, i kombinasjon med bred ledererfaring, gjør henne spesielt godt kvalifisert til å lede Juridisk bibliotek videre. Jeg ser frem til å få Hilde inn som en viktig stemme i UBs ledergruppe og så blir det spennende å følge Juridisk biblioteks faglige integrasjonen med fakultetet fremover – blant annet gjennom det allerede etablerte CELL,"  sier bibliotekdirektør Hanne Graver Møvig. 

 

Publisert 4. juni 2021 13:50 - Sist endret 4. juni 2021 13:53