English version of this page

Publiser- og les-avtaler med Elsevier og Wiley er nå på plass

Forhandlingene med de to store forlagsgigantene har resultert i nye avtaler etter forhandlinger på overtid.

Bilde av hender som jobber med mus og tastatur.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no.

Elsevier

Det er inngått en ny treårig avtale med Elsevier med noe forbedrede vilkår. Den nye avtalen gir et økt handlingsrom for mer åpen publisering. Avtalen sikrer forskere ved UiO og OUS ubegrenset åpen publisering i forlagets hybrid- og gulltidsskrifter. Åpen publisering i Cell Press-titlene er også inkludert for alle deltakerinstitusjonene fra 2022. Lesetilgang til rundt 2260 tidsskrift videreføres i den nye avtalen. 
Se nyhetssak fra Sikt om Elsevier-avtalen.

Wiley

Forhandlingene med Wiley resulterte i en ettårig videreføring av avtalen for 2019-2021, men uten prisjustering og en økning av publiseringskvoten med 15% fra 2021. Denne vil mest sannsynlig dekke all publisering i både hybrid- og gulltidsskriftene i 2022. Lesetilgang er oppgradert til ‘full 2022 collection’.

På grunn av forhandlinger på overtid har det ikke vært mulighet for forskere ved UiO og OUS å publisere åpent med kostnadsdekning gjennom avtalen i perioden 1. januar – 20. februar. Nå som ny avtale er på plass vil artikler som er publisert lukket i denne perioden gjøres åpne innenfor avtalen. I tilfeller hvor det er betalt et publiseringsgebyr (APC) vil dette refunderes. Forfattere som er omfattet av dette vil bli kontaktet av UB.
 
Mer informasjon om disse og øvrige avtaler og rabattordninger for åpen publisering finner du her.

Spørsmål?

Spørsmål om publisering gjennom avtalene kan rettes til openaccess@ub.uio.no

Spørsmål om forhandlingene kan rettes til: Mathilde Skoie eller Randi Halveg Iversby.

 

Publisert 11. feb. 2022 13:37 - Sist endret 15. feb. 2022 16:05