Mari Camilla Risdal Otnes - ny assisterende bibliotekdirektør

1. september tiltrer Mari Camilla Risdal Otnes som ny assisterende bibliotekdirektør på Universitetsbiblioteket.

Portrettbilde av Mari Camilla Risdal Otnes

Foto: UiO/Nadia Frantsen

"Jeg gleder meg til samarbeidet med Mari som UBs nye assisterende bibliotekdirektør! Mari bringer med seg solid erfaring fra ulike roller på alle nivåer på UiO, og vi har gjennom tiden hennes som fungerende ass. bibl. dir blitt kjent med henne som en person som er opptatt av arbeidglede og arbeidsmiljø, organisasjonskultur og å se ting i sammenheng." sier bibliotekdirektør Randi Halveg Iversby.

Mari har vært fungerende assisterende bibliotekdirektør på Universitetsbiblioteket siden oktober 2021 og nå er vi så heldige at har hun takket ja til stillingen etter at hun søkte på den og ble tilsatt. Mari kom til UB fra stillingen som administrativ leder for MultiLing - Senter for flerspråklighet. Hun har lang fartstid på UiO og har jobbet i forskjellige administrative stillinger på alle nivåer på UiO siden 2004.

Noen av hovedoppgavene som ligger til stillingen er å ha et særlig ansvar for virksomhetsstyring, HR-feltet, lede og videreutvikle sentrale stabsfunksjoner og UBs administrasjon. I samarbeid med UBs ledergruppe vil hun også ha et ansvar for en helhetlig organisasjonsutvikling på UB.

"Jeg er veldig glad og stolt over å få lov til å fortsette arbeidet som assisterende bibliotekdirektør, nå også uten «fung.» foran. UB slik jeg har lært å kjenne det, er både en fornyer og en tradisjonsbærer med et stort og viktig oppdrag for UiO og samfunnet rundt oss. Jeg ser frem til å bli enda bedre kjent med hele organisasjonen, og alle de kunnskapsrike og fine folkene som jobber her." sier Mari.

Publisert 2. sep. 2022 10:57 - Sist endret 2. sep. 2022 12:10