Noe er på gang i 1. etasje i GSH!

Mandag 11. april vil flytting av samlingene i 1. etasje starte i GSH. Dette er forberedelser til byggeprosjekt som starter 1. juni.

Hva skjer?

Mandag 11. april starter vi flytting av samlingene i 1. etasje. Flyttejobben vil vare litt utover uka, og nesten alle hyllene skal tømmes. 

Følgende samlinger vil bli flyttet til lukket magasin. Plassering vil bli oppdatert i Oria. Materiale herfra må bestilles i Oria for fremhenting:

  • Hoved- og masteroppgaver flyttes permanent.
  • Serier flyttes permanent.
  • Referansesamlingen flyttes midlertidig.
  • Stortingsforhandlingene flyttes midlertidig.
  • CD-samlingen i skap flyttes permanent.

Disse flyttes til det åpne magasinet K311 (tilgang med UiO-nøkkelkort):

  • Pensumsamlingen flyttes midlertidig. 
  • Tidsskriftsamlingen flyttes midlertidig. Flytting av tidsskriftene vil starte litt senere.

Støy 

Det kan bli litt støy i forbindelse med flyttingen.

Hvorfor flytter vi samlingene?

1. juni setter vi i gang med ombygging av 1. etasje, så flyttingen er forberedelse til dette. Byggeprosjektet vil vare utover høsten med foreløpig planlagt ferdigstillelse før jul. Se mer info på prosjektsiden.

Ombygging til det bedre!

Ombyggingsprosjektet i 1. etasje i GSH skal bl.a. gi dere flere, mer varierte og fleksible arbeidsplasser, mer lys, nye og bedre grupperom, flere infoskjermer og ny skranke. Rett og slett et bedre studiemiljø! Vi gleder oss til endringene! Vi skal holde åpent i hele byggeperioden, men det vil selvfølgelig bli mye støy og lite gunstige leseforhold i en lengre periode. Dette vil vi informere mer om når juni nærmer seg.

Har du spørsmål er det bare å kontakte oss i skranken!

 

Publisert 8. apr. 2016 16:29 - Sist endret 14. mars 2018 13:34