Kildesortering i GSH

23. november rulles kildesortering ut i hele Georg Sverdrups hus (GSH).

Kildesortér riktig!

Innføring av kildesortering på UiO

UiO innfører kildesortering av avfall. Innføringen på GSH er del av en satsing som omfatter hele UiO. Målet er at 80 % av alt avfall ved UiO skal kildesorteres.

23. november 2016 vil alle avfallsbeholdere i GSH bli erstattet av sorteringsstasjoner. Disse vil bli tømt hver dag.

80% innen 2018

Det samfunnsvitenskapelige fakultet var først ute med kildesortering ved UiO. Fakultetet økte sin andel sortert avfall fra 32 prosent i august til 65 prosent i desember 2015. Målet er at hele UiO skal sortere 80 prosent av sitt avfall innen utgangen av 2018. GSH er siste bygning ut, men endelig kommer det på plass her også.

Oppfordrer alle til å bidra

Bente Andreassen, bibliotekdirektør på Universitetsbiblioteket har kontor i GSH. Hun oppfordrer alle til å bidra til at UiO når målet om 80% kildesortert avfall. - Kildesortering er viktig, og vi må alle gjøre vårt for fellesskapet i det daglige. På kontorgangene i GSH har vi allerede sortert en del, men nå ligger alt til rette for enda enklere kildesortering, og veldig fint at vi endelig får egen beholder for matavfall.

Videre informasjon om kildesortering ved UiO

Vi ber om at eventuelle spørsmål rettes til kildesortering@uio.no.

Se også UiOs sider om kildesortering - her kan du finne ut hvordan ulike typer avfall skal sorteres.

 

Publisert 21. nov. 2016 15:25 - Sist endret 19. jan. 2018 15:20