Innføringskurs i klassiske kulturspråk 

Fortidens skriftarv er nøkkelen til å forstå kulturhistorien. En utdannelse i klassiske språk og litteraturer er berikende; mange av historiene, fortellingene og mytene er underholdende – ikke minst når man leser dem på originalspråkene. Norsk filologisk institutt (frittstående stiftelse) tilbyr nå i samarbeid med UB innføringskurs i flere klassiske kulturspråk.

Ms. fol. 4313 Koranen (1569), Nasjonalbiblioteket.

Kursene går over to semestre med én dobbelttime i uken. Kursdeltakere får en grunnleggende gjennomgang av språkenes struktur og av det litterære og historiske tekstmaterialet, som disse språkene gir tilgang til. De som fullfører kursene vil være i stand til å lese originaltekster med støtte i ordbøker. Kursene gjennomføres i samarbeid med Universitetsbiblioteket.

For mer informasjon om deltakelse, påmelding og evt. eksamen, les her!

Kursene avholdes i uke 37-48.

Språkkurs høsten 2018:

Sumerisk

Tid: Mandager 16:15–18:00
Sted: HumSam-biblioteket

Kurset gir en innføring i det sumeriske skriftsystemet og sumerisk grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese sumeriske tekster med ordbok. Kurset gjennomgår klassiske sumeriske tekster fra Ur III-perioden (ca. 2100–2000 f.Kr.). I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor assyriologien, som er studiet av kileskrifttekster på ulike språk.

Kurset går over 12 uker høsten 2018 og 12 uker våren 2019 med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Kurset er gratis, og dokumentasjon av fullført kurs utstedes ved behov.

Sanskrit

Tid: Tirsdager 16:15–18:00
Sted: HumSam-biblioteket

Kurset gir en innføring til lesing av klassiske sanskrittekster fra forskjellige sjangre og en gjennomgang av klassisk sanskrit-grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese sanskrittekster med ordbok. I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor indologien og buddhismens filologi.

Kurset går over 12 uker høsten 2018 og 12 uker våren 2019 med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Kurset er gratis, og dokumentasjon av fullført kurs utstedes ved behov.

Hebraisk

Tid: Onsdager 16:15–18:00
Sted: HumSam-biblioteket

Kurset gir en en innføring til lesing av klassiske hebraiske tekster og en gjennomgang av hebraisk grammatikk. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese eldre hebraiske tekster med ordbok. Vi leser korte tekststykker fra den hebraiske bibelen (Tanakh), fra mishna-hebraisk (1.-4. årh. e. Kr.) og fra middelalderhebraisk, slik vi møter det hos Maimonides (d. 1204 e.Kr.). I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor studiet av hebraisk språk og litteratur.

Kurset går over 12 uker høsten 2018 og 12 uker våren 2019 med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Kurset er gratis, og dokumentasjon av fullført kurs utstedes ved behov.

Klassisk arabisk

Tid: Torsdager 16:15–18:00
Sted: HumSam-biblioteket

Kurset gir en en innføring til lesing av klassiske arabiske tekster og  en gjennomgang av språkstrukturen. Når man har gjennomført kurset, har man tilstrekkelige kunnskaper til å lese klassiske arabiske tekster med ordbok. I kurset gjennomgås korte utdrag fra Koranen, fra den førklassiske poesien (ca. 500–700 e.Kr.) og fra skjønnlitteratur og filosofi skrevet på det klassiske prosaspråket (ca. 700–1700 e.Kr.). I løpet av kurset lærer man også å benytte de viktigste faglige hjelpemidlene innenfor arabistikken og islamologien.

Kurset går over 12 uker høsten 2018 og 12 uker våren 2019 med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Kurset er gratis, og dokumentasjon av fullført kurs utstedes ved behov.

Påmelding

For mer informasjon og påmelding, se hjemmesidene til Norsk filologisk institutt.
 

Publisert 9. aug. 2018 13:50 - Sist endret 13. aug. 2018 10:06