Stillinger ledig for studenter

Juridisk bibliotek har 2 ledige stillinger for studenter i høstsemesteret 2017, med mulighet for forlengelse.

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Vi tilbyr:

  • En deltidsjobb som fint lar seg kombinere med fulltidsstudier
  • Arbeidsplass på studiestedet og en jobb med juridisk relevante oppgaver
  • Fleksibilitet i arbeidstiden i forbindelse med undervisning og eksamen

Arbeidsoppgaver:

  • Betjene skrankene i Domus Bibliotheca og Læringssenteret, og bistå lånere med utlån og retur
  • Svare på henvendelser og løse enkle referanseoppgaver
  • Sette bøker på plass og gjøre annet forefallende arbeid

Vi søker studenter som er selvstendige, serviceinnstilte og fleksible, og som er interessert i å arbeide med formidling av juridisk materiale. Søkere som har kommet kort i studiet vil bli foretrukket.

Arbeidstid 8-10 timer i uken, fordelt på flere vakter. Tiltredelse ved studiestart i august. Opplæring vil bli gitt.

Nærmere informasjon: Anne Gunn Bekken, 22 85 94 97, e-post a.g.b.bekken@ub.uio.no eller Idun Gundersen, 22 85 00 96, e-post idun.gundersen@ub.uio.no.

Lønn: Lønnstrinn 26 (SKO 1070 Sekretær) per i dag 162,30 per time.

Kortfattet søknad sendes på e-post til: Anne Gunn Bekken (a.g.b.bekken@ub.uio.no) innen 05.juni.

 

Publisert 23. mai 2017 13:20 - Sist endret 29. mai 2017 13:56