Påskenøtter 2017

Finner du løsningsordet på årets påskenøtter? Svaret må sendes inn senest fredag 7. april kl. 12.00. To heldige vinnere vil få hvert sitt påskeegg!

Tips: Løsningsordet er knyttet til en kjent dom fra 1967.

Finner du løsningsordet?

  1. Hva kalles prosessen hvor Storbritannia har utløst paragraf 50 i Lisboatraktaten?
  2. Hvem fikk Dammprisen i 1975?
  3. Hva heter Norges første kvinnelige høyesterettsjustitiarius?
  4. I biblioteket står bøkene oppstilt etter emne. Hvilket emne finner du på 40 i Domus Bibliotheca?
  5. Allment kjent forkortelse for en type dokument som ofte forekommer som lovforarbeid.
  6. Hva kalles lov av 4. juli 2003 nr 83?
  7. Hva er det engelske ordet for lovforslag?
  8. Hva heter tjenesten hvor du kan søke i universitetsbibliotekets samlinger?
  9. Hvem fikk festskriftet Sui generis i 2016?

 

 

 

Premien må hentes i Juridisk bibliotek i Domus Bibliotheca.

Publisert 6. apr. 2017 09:16 - Sist endret 6. apr. 2017 16:40