Skal du skrive masteroppgave?

Skal du skrive masteroppgave ved Det juridiske fakultet denne våren? Biblioteket kan hjelpe deg med å skrive en bedre oppgave. 

Når du skal skrive masteroppgave må du bruke mange av ferdighetene du har skaffet deg i løpet av studiet og blitt godt kjent med. Samtidig må du også ta i bruk ferdigheter som du i mindre grad har brukt og kanskje ikke er like godt kjent med.

Å søke etter kilder

En ferdighet er å søke etter kilder. I masteroppgaven må du selv finne relevante kilder som belyser problemstillingen du velger å skrive om. Du må vise at du selvstendig og kritisk kan skille kilder med akademisk tyngde fra andre.

våre fagsider finner du databaser og gode kilder innenfor ditt fag. Nettstedet Søk og Skriv har god veiledning til hvordan du legger opp gode søk. Nettstedets målgruppe er studenter i alle fag, slik at den ikke er spesielt tilpasset jusstudenter.

Søke etter litteratur til en rettslig problemstilling er vår veiledning i kildesøk for deg som skriver masteroppgave i rettsvitenskap.

Kildehenvisninger og litteraturliste

En annen ferdighet er å utforme kildehenvisninger og kildeliste. For å skrive en god masteroppgave er det viktig at du bruker kilder på riktig måte, og at du oppgir alle kildene du har brukt.

Du må velge en henvisningsstil og følge den. Juridisk bibliotek har laget en henvisningsstil for deg som skriver masteroppgave i rettsvitenskap.  

Kom gjerne på vår henvisningssjekk når det nærmer seg innlevering.

Akademisk skriving

En tredje ferdighet er akademisk skriving. Masteroppgaven er en akademisk sjanger som stiller visse krav til hvordan du skriver. Du finner en god innføring i akademisk skriving på nettstedet Søk og Skriv.

Akademisk skrivesenter er åpent for alle studenter som ønsker å utvikle sin egen skriving. Du kan bestille veiledning med utgangspunkt i ditt eget skrivearbeid.

Våre kurs

Våren 2022 har Juridisk bibliotek en rekke kurs for deg som skriver masteroppgave i rettsvitenskap (JUR5030/5060).

På vår forelesning i kildesøk og kildebruk får du en gjennomgang av de generelle prinsippene for kildesøk, kildevalg og kildebruk. Du får også relaterte tips og råd til hvordan du kan legge opp arbeidet med masteroppgaven.

På vårt kurs i kildesøk til masteroppgaven lærer du å anvende søkeprinsippene i praksis. Du lærer å søke etter faglitteratur i Oria, søke etter rettskilder på avanserte måter i Lovdata Pro og søke etter internasjonale kilder.

Du kan også melde deg på et av våre påbyggingskurs. På disse kursene lærer du om kildesøk innenfor et spesifikt rettsområde. Denne våren tilbyr vi påbyggingskurs i EU/EØS-rettskilder, internasjonale menneskerettskilder og utenlandske rettskilder.

Mer utfyllende informasjon om undervisningstilbudet vårt blir lagt ut i Canvas-rommet for JUR5030. Oppdaterte kurstider blir i tillegg lagt ut i kalenderen på semestersiden vår 2022.

Publisert 3. jan. 2022 08:00 - Sist endret 15. juni 2022 17:53