Kroppen rundt på 366 dagar

Kvar månad gjennom heile året set vi opp ei ny utstilling om eit av kroppens organ. De vil blant anna få sjå utstillingar om hjarta, hjernen, auget, huda og munnhola, knytt opp til forsking ved UiO og OUS.

Encyclopedie Diderot Anatomie

Gjenstandar og bøker

Utstillingane syner fram bøker og gjenstandar frå Medisinsk bibliotek, Ullevål museum og Museum for universitets- og vitenskapshistorie.

Forsking frå UiO og OUS

Tema er og knytt opp til forsking frå
Det medisinske fakultet og Oslo universitetssykehus.

Kvar og når

Utstillingane vil stå på
Medisinsk bibliotek
på Rikshospitalet og Ullevål sykehus, og Odontologisk bibliotek, gjennom heile året.

 

Publisert 15. mars 2016 17:07 - Sist endret 4. nov. 2016 11:16