PhD on Track for hjelp med søk til systematiske oversikter

Skal du i gang med å lage ein systematisk oversikt? Få hjelp ved å bruke nettressursen PhD on Track.

Oppdatert om systematiske søk

Delen om Systematic Review Searching er nyleg oppdatert, og fokuserar på søka si rolle i utarbeiding av ein systematisk oversiktsartikkel.

Den viser hovudtrekka i arbeidsprosessen, inneheld fleire store søkeeksempel, og viser korleis ein tilpassar søk til fleire databasar.

Modulen er relevant ved utarbeiding av alle typer oversiktsartiklar.

Kva er PhD on Track?

PhD on Track er ein ressurs for nye ph.d.-kandiatar som vil lære meir om alt frå kartlegging av forskningslitteratur til publisering av resultat.

 

Publisert 29. mars 2016 10:00