Research in Medical and Biological Sciences tilgjengeleg som e-bok

Research in Medical and Biological Sciences - from Planning and Preparation to Grant Application and Publication, er no tilgjengeleg på nett.

Universitetsbiblioteket gjev deg full tilgang til Research in Medical and Biological Sciences på nett.

For deg som er på OUS -og UiO-nettet, har du no tilgang til elektronisk versjon av boka. Les boka her

Boka kan lesast i sin heilhet, eller lastas ned kapittel for kapittel.

Boka finnes og i fleire eksemplarer til utlån i biblioteket.

God lesing!

Les meir om boka på Det medisinske fakultet sine nettsider.

 

Publisert 26. sep. 2016 13:51 - Sist endret 4. okt. 2016 11:05