Tilgang til JAMA, Lancet og Science-tidsskrifter

Medisinsk bibliotek abonnerer no på ei rekke nye tidsskrifter. For å få tilgang må du vere på UiO eller OUS-nettet.

Science Immunology er eit av årets nye abonnement.

JAMA

Lancet

Science

 

Publisert 18. jan. 2017 12:25 - Sist endret 18. jan. 2017 12:43