English version of this page

Opningstider på Medisinsk bibliotek i april og mai 2018

Medisinsk bibliotek og Odontologisk bibliotek held stengt høgtidsdagane i mai.

Bruk fridagane til å puste ut. Foto: colourbox

Vi held stengt desse dagane

  • 27. april (gjeld Odontologisk bibliotek)
  • 1. mai 
  • 10. mai (Kristi himmelfartsdag)
  • 17. mai 
  • 18. mai - (gjeld Odontologisk bibliotek)
  • 19. - 21. mai (pinse)

Ordinære opningstider

Opne lesesalar

Lesesalane på Rikshospitalet er opne for studentar med adgangskort.

Meirope Odontologisk bibliotek

Odontologisk bibliotek er ope for studentar og tilsette med UiO-kort, men er ikkje betent.

Sjå Det odontologiske fakultet sine opningstider

 

Publisert 16. apr. 2018 12:33 - Sist endra 23. apr. 2018 16:12