Velkommen til studiestart : 5 tips frå biblioteket

Velkommen til Medisinsk bibliotek. Her er våre tips til bruk av biblioteket.

Studér i biblioteket. Foto: Fredrik H. Juell, UiO

1. Lån bøker

Lån bøker, anatomiske modellar, bokstativ m.m., heilt gratis. Bøkene finn du i Oria.

Oversikt over anbefalt litteratur på medisinstudiet

2. Les i biblioteket

Vi har leseplassar, sittegrupper, grupperom og PC-ar med moglegheit til å skrive ut, og trådlaust nett

3. Få hjelp med litteratursøk, referering og oppgåveskriving

Husk at du kan alltid spørje om hjelp i våre veiledningsskrankar, Bestille ein bibliotekar for hjelp til søk eller melde deg på eit av våre kurs.

4. Bruk våre ressursar på nett

Som student på UiO har du tilgang til e-bøker, tidsskrifter og forskningsartikler, uansett kvar du er. Slik får du tilgang heimanifrå og på reise.

5. Koble av med bokprat eller avis

Delta på ein av våre bokpratar eller slapp av med ei avis i ein av våre godstolar.

 

Velkommen til biblioteket! Du finn oss på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien.

 

Publisert 8. jan. 2019 07:36 - Sist endra 13. feb. 2020 14:50