Tilgang hjemmefra for ansatte ved OUS

Fra 2. april har også ansatte ved Oslo universitetssykehus fått tilgang til bibliotekets ressurser hjemmefra. Fra 20. mai må du søke om å få beholde tilgangen.

Legofigur og søk i PubMed

Les artiklene hjemmefra! Foto: Marte J. Søyland

Søk om å beholde tilgang hjemmefra

Løsningen som ble etablert 2. april i forbindelse med koronapandemien for å gi tilgang til hjemmekontor fra privat hjemme-pc eller nettbrett vil fra og med 20. mai ikke være fritt tilgjengelig lenger.

Dette innebærer at alle brukere som har et tjenstlig behov for tilgang til sin «OUS-PC» via den regionale fjerntilgangsløsningen «Ekstern arbeidsflate», må søke om fortsatt tilgang gjennom Min Sykehuspartner. Søknaden godkjennes av nærmeste leder.

Slik søker du:

  • Gå til «Min Sykehuspartner», velg «Bestille» og «Tilganger».
  • Velg deretter «Start en ny bestilling». I feltet «Finn et tjenesteelement» søker du etter «ekstern portal».
  • Velg «Bestill» og send søknad med begrunnelse

Teksten er hentet fra OUS-nettet.

Logg inn

For å få tilgang til elektroniske tidsskrifter, artikler, bøker og databaser som biblioteket abonnenerer på hjemmefra, må ansatte ved OUS først koble seg på sykehusets nett.

Fremgangsmåten finner du på nettsiden til Sykehusparter. Når du har koblet deg på, kan du søke etter litteratur via Oria eller andre databaser.

Slik kobler du deg på

Databaser, bøker, tidsskrifter og artikler

Søk i Oria for å finne elektroniske bøker, tidsskrifter, artikler, bokkapitler, databaser m.m. som biblioteket abonnerer på. Slik går du frem:

Studenter og ansatte ved UiO

Her finner du informasjon om tilgang hjemmefra for studenter og ansatte ved UiO.

 

Publisert 18. mai 2020 10:46 - Sist endret 18. mai 2020 10:56