English version of this page

Ansatte - Side 2

Søk etter ansatte ved Universitetsbiblioteket

Personer 26 - 50 av 222
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Tone Christine Bøgh Bøgh, Tone Christine Hovedbibliotekar +47 22844381 t.c.bogh@ub.uio.no Bibliotek, Alma, Oria
Bilde av Edel Ann Bøhn Bøhn, Edel Ann Førstekonsulent +47 91784286 e.a.bohn@ub.uio.no
Børresen, Knut Overingeniør +47 22844231 knut.borresen@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, AV-tjenester, Innkjøp
Bilde av Anne Båum Båum, Anne Rådgiver +47 23074409 anne.baum@ub.uio.no
Bilde av Magnus Carlström Carlström, Magnus Spesialbibliotekar +47 22844212 magnus.carlstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Veiledning, Kurs, EndNote
Bilde av Ellen Christophersen Christophersen, Ellen Hovedbibliotekar +47 23074428 ellen.christophersen@ub.uio.no
Bilde av Birgit Hvoslef Dahl Dahl, Birgit Hvoslef Rådgiver +47 22845692 +47 99702002 b.h.dahl@ub.uio.no Bibliotek, Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Lederstøtte, Nettpublisering, Arrangementer, Informasjonskompetanse
Bilde av Pål Magne Dahlquist Dahlquist, Pål Magne Spesialbibliotekar +47 40489009 40489009 p.m.dahlquist@ub.uio.no Bibliotek, Tilvekst
Bilde av Karen Danbolt Danbolt, Karen Hovedbibliotekar +47 22859426 karen.danbolt@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Litteratursøk, Veiledning, Forskningsstøtte
Bilde av Marte Birkeland Deichman-Sørensen Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Univ.bibliotekar +47 22859709 m.b.deichman-sorensen@ub.uio.no Bibliotek, Rettsvitenskap, Undervisning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Forskningsstøtte
Bilde av Nini Ebeltoft Ebeltoft, Nini Førstebibliotekar +47 22856247 nini.ebeltoft@ub.uio.no Forskningsbibliotek, Vitenskaps- og teknologistudier, Aktør-nettverksteori, Nettbaserte utdanningsprogrammer, Systematiske kunnskapsoversikter, Utdanningsledelse, Lesson Study, Menneskerettighetsundervisning
Bilde av Christina Eide Eide, Christina Sekretær 94033909 christina.eide@ub.uio.no
Bilde av Cecilia Ekström Ekström, Cecilia Leiar +47-22844244 +47 40642136 cecilia.ekstrom@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse
Eliassen, Åshild Sekretær ashild.eliassen@student.jus.uio.no Bibliotek
Elsen, Cecilia Spesialbibliotekar cecilia.elsen@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning
Bilde av Kelly James Hoolihan Fisher Fisher, Kelly James Hoolihan Konsulent kjfisher@student.hf.uio.no Akademisk skriving
Bilde av Lars André Flaten Flaten, Lars André Spesialbibliotekar +47 22859459 l.a.flaten@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Fjernlån
Bilde av Hilde I Flaatten Flaatten, Hilde I Spesialbibliotekar +47 23074422 h.i.flaatten@ub.uio.no
Bilde av Elin Holmstrøm Frøshaug Frøshaug, Elin Holmstrøm Rådgiver +47 22844261 e.h.froshaug@ub.uio.no Bibliotek, DUO, Open Access
Funnemark, Sjur Sekretær sjur.funnemark@student.jus.uio.no Bibliotek
Bilde av Sigrid Marie Førsund Førsund, Sigrid Marie Sekretær sigridmf@student.uv.uio.no Bibliotek
Bilde av Tone Charlotte Gadmar Gadmar, Tone Charlotte Førstebibliotekar t.c.gadmar@ub.uio.no
Bilde av Andrea A. Gasparini Gasparini, Andrea A. Senioringeniør +47 22844208 +47 90846905 a.a.gasparini@ub.uio.no Bibliotek, IT-tjenester
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no
Bilde av Tabea Glass Glass, Tabea Spesialbibliotekar +47 22854785 tabea.glass@ub.uio.no Bibliotek, E-tidsskrifter, Tidsskrifter, Tilvekst, Zotero