Personer med emneord «Bibliotek» - Side 8

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Federico Aurora Aurora, Federico Universitetsbibliotekar +47 22845533 federico.aurora@ub.uio.no Bibliotek, Gresk, Latin, Italiensk, Språkvitenskap, Lingvistikk, Språkhistorie, Dialekter, Papyrologi, Digital humaniora, Korpuslingvistikk
Bilde av Peder Longva Rønning Rønning, Peder Longva Sekretær p.l.ronning@ub.uio.no Bibliotek
Bilde av Johanne Emilie Christensen Christensen, Johanne Emilie Sekretær j.e.christensen@ub.uio.no Bibliotek
Bilde av Eirik Kjøs Usterud Usterud, Eirik Kjøs Sekretær e.k.usterud@ub.uio.no Bibliotek
Bilde av Eirik Sagedal Sagedal, Eirik Sekretær eirik.sagedal@ub.uio.no Bibliotek
Longva, Johanne Hovedbibliotekar +47 22844205 johanne.longva@ub.uio.no Bibliotek, Systematiske litteratursøk, Forskningsstøtte, Spesialpedagogikk
Høstmælingen, Torolf Høiland Sekretær t.h.hostmalingen@ub.uio.no Bibliotek
Mo, Iben Sekretær iben.mo@ub.uio.no Bibliotek
Aae, Jenny Lunde Sekretær j.l.aae@ub.uio.no Bibliotek
Bazger, Abaseen Sekretær abaseen.bazger@ub.uio.no Bibliotek
Bilde av Ariana Shaban Shaban, Ariana Spesialbibliotekar ariana.shaban@ub.uio.no Bibliotek, Innlån, Publikumsarbeid
Winge, Erik Universitetsbibliotekar +47 22859498 erik.winge@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, IT-tjenester, Maskinlæring
Bilde av Hilde Westbye Westbye, Hilde Underdirektør +47 22859888 +47 93060480 hilde.westbye@ub.uio.no Bibliotek, Ledelse, Undervisning, Informasjonskompetanse, Kurs, Litteratursøk
Bilde av Rebecca Josefine Five Bergstrøm Bergstrøm, Rebecca Josefine Five Universitetsbibliotekar +47 22859306 r.j.f.bergstrom@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Databaser, E-bøker, Rettskilder, Litteratursøk, Rettsvitenskap, Forskningsstøtte, Kurs, forskningsdata, Veiledning, Samlinger
Bilde av Lars Andre Flaten Flaten, Lars Andre Universitetsbibliotekar +47 22859459 l.a.flaten@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk
Bilde av Marte Birkeland Deichman-Sørensen Deichman-Sørensen, Marte Birkeland Universitetsbibliotekar +47 22859709 +47 40471116 m.b.deichman-sorensen@ub.uio.no Bibliotek, Rettsvitenskap, Utvikling, Undervisning, Kurs, Rettskilder, Litteratursøk, Forskning, Forskningsstøtte, Rettsteknologi, Bibliotekutvikling
Østbye, Sigrid Elisabeth Universitetsbibliotekar +47 22859879 s.e.ostbye@ub.uio.no Bibliotek, Undervisning, Veiledning, Referanseverktøy, Litteratursøk
Andersen, Tormod Universitetsbibliotekar tormod.andersen@ub.uio.no Bibliotek, Rettsvitenskap, Undervisning, Rettskilder, Litteratursøk, Kurs
Nygaard, Liv Artemis Lazaridis Universitetsbibliotekar l.a.l.nygaard@ub.uio.no Bibliotek
Sjursen, Thorstein Ole Paal Sollien Universitetsbibliotekar t.o.p.s.sjursen@ub.uio.no Bibliotek