Randi Halveg Iversby

Underdirektør - Bibliotekdirektørens stab
Bilde av Randi Halveg Iversby
English version of this page
Mobiltelefon +47 90182818
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1085 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Universitetsbiblioteket

Fungerende bibliotekdirektør 1.10.2021 - 31.3.2022

Arbeidsområder

 • Assisterende bibliotekdirektør 
 • Leder for Bibliotekdirektørens stab 

Bakgrunn

Utdanning

 • 2019 Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI
  • 2016/2017: Samspill og ledelse: anvendt organisasjonspsykologi
  • 2017/2018: Påvirkning og makt i lederrollen
  • 2018/2019: Arbeidsrett og arbeidsliv
 • 1988 Bibliotekar fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole
 • 1985 Ex. phil. fra Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 2008 - 2020 Leder (underdirektør) ved Juridisk bibliotek
 • 2006 - 2008 Hovedbibliotekar, Det juridiske fakultetsbibliotek
 • 2004 - 2006 Hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo
 • 2005 - 2006 Rådgiver i Juridisk seksjon i Forskerforbundet (vikar i 4 måneder)
 • 1989 - 2004 Bibliotekar/hovedbibliotekar ved Det juridiske fakultetsbibliotek
 • 1988 - 1989 Bibliotekar ved Norges vassdrags- og energiverk

Styreerfaring

 • 2007 - 2012 Forskerforbundets hovedstyre (nestleder 2009 - 2010)
Emneord: Bibliotek, Administrativ ledelse
Publisert 11. feb. 2013 13:33 - Sist endret 6. okt. 2021 14:32