Randi Halveg Iversby

Avdelingsdirektør - Universitetsbiblioteket
Bilde av Randi Halveg Iversby
English version of this page
Mobiltelefon +47 90182818
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 39 Georg Sverdrups hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1085 Blindern 0317 Oslo

Bibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket i Oslo

 

Bakgrunn

Utdanning

 • 2019 Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI
  • 2016/2017: Samspill og ledelse: anvendt organisasjonspsykologi
  • 2017/2018: Påvirkning og makt i lederrollen
  • 2018/2019: Arbeidsrett og arbeidsliv
 • 1988 Bibliotekar fra Statens bibliotek- og informasjonshøgskole
 • 1985 Ex. phil. fra Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

 • 1.3.2022: Bibliotekdirektør
 • 2020 - 2021 Assisterende bibliotekdirektør
 • 2008 - 2020 Leder (underdirektør) ved Juridisk bibliotek
 • 2006 - 2008 Hovedbibliotekar, Det juridiske fakultetsbibliotek
 • 2004 - 2006 Hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo
 • 2005 - 2006 Rådgiver i Juridisk seksjon i Forskerforbundet (vikar i 4 måneder)
 • 1989 - 2004 Bibliotekar/hovedbibliotekar ved Det juridiske fakultetsbibliotek
 • 1988 - 1989 Bibliotekar ved Norges vassdrags- og energiverk

Styreerfaring

 • 2007 - 2012 Forskerforbundets hovedstyre (nestleder 2009 - 2010)
Emneord: Bibliotek, Administrativ ledelse

Publikasjoner

 • Tuseth, Bård Sverre; Iversby, Randi Halveg & Jansen, Lars Finholt (2007). Institutt for offentlig rett - bibliografi 1957-2006. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. ISBN 978-82-8063-071-1. 386 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Iversby, Randi Halveg & Riis, Håvard Kolle (2017). Biblioteket – en demokratisk pilar. Forskerforum. ISSN 0800-1715. 49(7).
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Iversby, Randi Halveg (2016). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. [Internett]. UiO Institutt for offentlig rett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. feb. 2013 13:33 - Sist endret 14. mars 2022 21:09