English version of this page

Læringsmiljø og brukermøter

Personer 1 - 25 av 32
Navn Telefon E-post Emneord
Ahmadzai, Nangialai Sekretær nangiala@student.farmasi.uio.no Bibliotek, Lån
Amundsen, Michael Mørk Sekretær michamam@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Azouaghe, Reduan Sekretær reduan.azouaghe@mn.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Gjermund Bergaust Bergaust, Gjermund Konsulent +47 22852193 gjermund.bergaust@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Bilde av Christina Eide Eide, Christina Sekretær +47 94033909 christina.eide@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Arrangementer
Frøseth-Rønning, Siri Sekretær +47 93413584 siri.froseth-ronning@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Praktikanter
Gjone-Ring, Aurora Sekretær aurora.gjone-ring@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Thomas Gramstad Gramstad, Thomas Sekretær +47 48176875 (helst e-post) thomas.gramstad@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Heyler, Helen Antonsen Sekretær h.a.heyler@studmed.uio.no Bibliotek
Hoel, Ole Andreas Sekretær o.a.hoel@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Høyås, Trine Sekretær trinehoy@ifi.uio.no Bibliotek, Lån
Ibabao, Marianne Alme Sekretær m.a.ibabao@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Lembi Viola Kuldvere Kuldvere, Lembi Viola Hovedbibliotekar +47 48288709 l.v.kuldvere@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Undervisning, Veiledning
Bilde av My Lothe Lothe, My Spesialbibliotekar +47 41225978 +47 97743623 (privat) my.lothe@ub.uio.no Bibliotek, Sosiale medier, Lån, Veiledning, Odontologisk bibliotek, Alma, Informatikkbiblioteket
Bilde av Fredrik Lødding Lødding, Fredrik Spesialbibliotekar +47 48174847 fredrik.lodding@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Ullevål sykehus
Bilde av Ann Margareth Midttvedt Midttvedt, Ann Margareth Spesialbibliotekar +47 22117592 +47 46543102 a.m.midttvedt@ub.uio.no Bibliotek, Brukeropplevelse, Fjernlån, Tilvekst, Lån, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Bilde av Eva-Charlotte Mørk Mørk, Eva-Charlotte Spesialbibliotekar +47 45397182 e.c.mork@ub.uio.no Bibliotek, Fjernlån, Drift, Rikshospitalet, Kommunikasjon, Arrangementer, Samlinger
Nauni, Isabella Gunéi Sekretær i.g.nauni@studmed.uio.no Bibliotek
Bilde av Ellen Margrethe Wiig Nygren Nygren, Ellen Margrethe Wiig Bibliotekar +47 22119817 e.m.w.nygren@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Ullevål sykehus
Porobic, Mirna Førstekonsulent mirna.porobic@kjemi.uio.no Bibliotek, Lån
Prøitz, Jon Aleksander Sekretær jonapro@student.matnat.uio.no Bibliotek, Lån
Reichelt, Marie Helleren Sekretær +47 22845729 m.h.reichelt@usit.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Liv Ringstrøm Ringstrøm, Liv Konsulent +47 23074417 liv.ringstrom@ub.uio.no Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet
Sekulic, Biljana Sekretær biljana.sekulic@ub.uio.no Bibliotek, Lån
Bilde av Signy Rose Soelberg Soelberg, Signy Rose Spesialbibliotekar +47 22852192 s.r.soelberg@ub.uio.no Bibliotek, EndNote, Undervisning, Litteratursøk, Lån, Ullevål sykehus, Odontologisk bibliotek