Christina Eide

Arbeidsområder

  • Arrangementsavvikling Realfagsbiblioteket
  • Studentbetjent
  • Bibliotekar Naturhistorisk Museum
  • Magasinkatalogisering av gamle samlinger ved NHM

Foreningsarbeid

  • Styreleder Det Norske Studentersamfund 2021-2022
  • Nestleder Biørnegildefestivalen 2021
  • Formann Realistforenigen høsten 2020
  • Arrangementsansvarlig Biørnegildefestivalen 2019

Annen relevant informasjon

  • Tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon (2019-2020)
  • Kursutvikler og kursholder hos SiO Foreninger.
Emneord: Bibliotek, Lån, Arrangementer
Publisert 23. aug. 2017 09:54 - Sist endret 18. nov. 2021 09:12