Gjermund Bergaust

Arbeidsområder

  • Skrankevakt og kveldsvakt
  • Hefteregistrering 
  • Utlån, kopiering, skanning og rydding.
  • Uttak av elektroniske tidsskrifter, post.
Emneord: Bibliotek, Lån, Fjernlån, Rikshospitalet, Odontologisk bibliotek
Publisert 13. aug. 2013 15:47 - Sist endret 29. apr. 2021 10:30