English version of this page

Digital Scholarship Center

Personer 1 - 9 av 9
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Matthew Good Good, Matthew Førstebibliotekar +47 94166776 matthew.good@ub.uio.no
Bilde av Kirsten Borse Haraldsen Haraldsen, Kirsten Borse Førstebibliotekar +47 90688254 k.b.haraldsen@ub.uio.no
Bilde av Dan Michael Heggø Heggø, Dan Michael Universitetsbibliotekar +47 90207510 +47 90207510 d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Fysikk, Spesialsamlinger, Streaming, IT-tjenester, Zotero, latex
Bilde av Live Håndlykken Kvale Kvale, Live Håndlykken Univ.bibliotekar l.h.kvale@ub.uio.no
Bilde av Mariann Lund Lund, Mariann Spesialbibliotekar +47 91244108 mariann.lund@ub.uio.no Bibliotek, Informatikkbiblioteket, EndNote
Bilde av Kyrre Traavik Låberg Låberg, Kyrre Traavik Overingeniør +47 91624324 kyrretl@ub.uio.no
Bilde av Aino Rinhaug Rinhaug, Aino Førstebibliotekar +47 92216327 aino.rinhaug@ub.uio.no Digital scholarship, Forskningsdata
Bilde av Loke Sjølie Sjølie, Loke loke.sjolie@ub.uio.no Bibliotek, EndNote
Bilde av Solveig Sørbø Sørbø, Solveig Spesialbibliotekar / Rådgiver - Realfagsbiblioteket +47 45095002 s.i.sorbo@ub.uio.no