Kirsten Borse Haraldsen

Førstebibliotekar - Bibliotek for medisin og realfag
Bilde av Kirsten Borse Haraldsen
English version of this page
Mobiltelefon +47 90688254
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 2.et. kontordelen 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1063 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

 • Fagansvarlig for biovitenskap 
 • Bibliotekstøtte til forskning og utdanning

Bakgrunn

 • Førstebibliotekar ved Realfagsbiblioteket
 • Forsker og underviser ved UiO og NMBU
 • Cand. Scient. i biologi, UiO
 • Bioingeniør, Rikshospitalet

Verv og annet

Co-veileder for iGEM, UiOslo Norway (International Genetically Engineered Machine) i samarbeid med Institutt for biovitenskap ved professor Dirk Linke og post doc. Athanasios Saragliadis. iGEM er en internasjonal konkurranse i syntetisk biologi. Professor Finn-Eirik Johansen (IBV) og jeg (Realfagsbiblioteket) tok initiativ til å etablere iGEM  som et masteremne på UiO i 2014. UiO deltar hvert år med et tverrfaglig team. 

Redaksjonen for Skriftserien, UBO

Fagkomitéen for Legatet Patrick Geddes-samlingen

Patrick Geddes' samling - ansvarlig

Konferansekomitéen for Biokonferansen

Styreleder og styremedlem i Norsk Biologforening (avsluttet 2015)

Publikasjoner

 • Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Mikki, Susanne Ruth; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2013). Literature review, In Eystein Gullbekk; Tove Rullestad & Maria Carme Torras Calvo (ed.),  PhD candidates and the research process. The library´s contribution.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-023-5.  2.  s 15 - 50
 • Mikki, Susanne Ruth; Attinger, Gisela; Austrheim, Gunhild; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Litteraturstudien, I:  Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag.  Universitetsbiblioteket i Oslo.  ISBN 978-82-8037-022-8.  2.  s 13 - 49
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Karlsen, Hans Erik & Lindblad, Irene (2006). BioNøkkel: Digitale bestemmelsesnøkler i fleksibel biologiundervisning, I: Susanne Anette Kjekshus Koch (red.),  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  Fleksibel læring, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-997407-0-8.  Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis.  s 81 - 92 Vis sammendrag
 • Nordal, Inger; Haraldsen, Kirsten Borse; Ergon, Åshild & Eriksen, Aud Else Berglen (1999). Copper resistance and genetic diversity in Lychnis alpina (Caryophyllaceae) populations. Folia Geobotanica.  ISSN 1211-9520.  34, s 471- 481 Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Wesenberg, Jan (1993). Population genetic analyses of an amphi-atlantic species - Lychnis alpina (Caryophyllaceae). Nordic Journal of Botany (NJB).  ISSN 0107-055X.  13(4), s 377- 387 . doi: 10.1111/j.1756-1051.1993.tb00066.x Vis sammendrag
 • Wesenberg, Jan & Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Flaskehalser og langdistansespredning Bottlenecks and long distance dispersal. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  50(4), s 169- 176 Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Ødegaard, Marianne & Nordal, Inger (1991). Variation in the amphi-atlantic plant Vahlodea atropurpurea (Poaceae). Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  18(3), s 311- 320 . doi: 10.2307/2845401 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Borgen, Liv; Brochmann, Christian; Haraldsen, Kirsten Borse; Nordal, Inger & Pedersen, Oddvar (2019). Rolf Yngvar Berg 1925–2018. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(1), s 24- 30
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2019). Darwin finches. Utstilling i Realfagsbiblioteket. Realfagsbibliotekets bøker og finker fra studiesamlingen, Institutt for biovitenskap. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pedersen, Oddvar; Borgen, Liv & Nordal, Inger (2019). Rolf Y. Berg – bibliografi. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(1), s 30- 34
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbø, Solveig Isis (2019). Patrick Geddes' Samling. [html ]. Vis sammendrag
 • Nordal, Inger; Borgen, Liv; Haraldsen, Kirsten Borse & Pedersen, Oddvar (2019). Et «dypdykk» i et livslangt forsknings-engasjement: Rolf Y. Berg. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift.  ISSN 0006-5269.  77(1), s 35- 43
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Biotorsdager i 2018. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Kommunikasjon. Programkomité. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). Patrick Geddes' samling ved Realfagsbiblioteket. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). PhD på sporet: Systematiske søk og reviewartikler, utfordringer og muligheter.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2018). The ecology and evolution of infectious diseases: Utstilling i biblioteket.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Pozer Bue, Edina; Konestabo, Heidi Sjursen & Schumacher, Trond (2018). Partners in success: The Science Library as an active agent in the education of biologists. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2017). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2017. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Biotordag vår og høst 2017. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2017). Symbiose. Innledningsforedrag. Programledelse. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Huurdeman, Hugo Christian; Heggø, Dan Michael Olsen & Låberg, Kyrre Traavik (2017). Symbiose: Endosymbiosis - the theory presented on a touch table. Digital presentasjon. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Rogne, Sissel; Eskeland, Ragnhild; Kjeldstad, Torunn; Olsbye, Unni & Røyne, Anja (2017). Panelsamtale: Hva nå? DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sundsbak, Ragnhild (2017). Om Bredo Berntsens biografier 2007-2017. I: Pennen som aldri hviler. Et venneskrift til Bredo Bertsens 80-årsdag 2017. Med bibliografi for de siste ti år. Knut Heidem m. fl. (red.).
 • Hegna, Knut; Andreassen, Bente R.; Pedersen, Henrik Keyser; Haraldsen, Kirsten Borse & Anderson, Astrid (2017). Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo 11: Hegna, Knut: Forskningsbiblioteket – fra kortkatalog til Twitter. 45 tekster på 37 år.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi; Snickare, Lotta Karin; Vaalund, Anne; Vibe, Anne-Mette; Alm, Merethe; Enoksen, Eva Holthe; Heggø, Dan Michael Olsen; Hirsti, Linn Katrine; Lindgaard, Gro Synnøve Nesland; Sørbø, Solveig Isis; Kjellin, Simen; Hammerstrøm, Maria; Moe, Torgunn Karoline & Sverdrup, Ulrik (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Westby, Trude; Akerholt, Line Nybakk & Villanger, Shelly Mercedes (2016). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2016. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Biotordager 2016. Foredragsserie. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2016). Sabima 20 år. Naturlige løsninger. Konferanseinnledning..
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Gadmar, Tone Charlotte (2016). Ukens rumpetroll. Vanlig frosk (Rana temporaria L.). Froskelarve fra Holmendammen med tilhørende litteratur om amfibier.. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Sørbo, Solveig (2016). Still evolving – Evolution today and in the recent past. Utstilling i forbindelse med arrangementet.
 • Austrheim, Gunhild Helene; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Gasparini, Andrea; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Lundmark, Anders Mattias; Mikki, Susanne Ruth; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde; Ødegaard, Marte & Gullbekk, Eystein (2015). PhD on Track – online library support for PhD students. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege & Villanger, Shelly Mercedes (2015). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2015. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse & Låberg, Kyrre Traavik (2015). Regnskog - En faglig litteraturutstilling i forbindelse med TV-aksjonen 2015..
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Biotorsdag 2015 vår/høst: Skolelaboratoriet for biologi på Realfagsbiblioteket. Foredragsserie. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendel, Darwin and the changing views on genetics. Mendels bøker, erter og eksperimenter.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv - i biologiens tidsalder. Innledningsforedrag. Programledelse.. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2015). Mendels arv: i biologiens tidsalder. Utstilling om konferansetemaet basert på realfagsbibliotekets samlinger.
 • Turlotte, Chloè; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine & Gadmar, Tone Charlotte (2015). Sansen for krydder. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein; Lundmark, Anders Mattias; Attinger, Gisela; Bech, Mia; Cutler, Ingrid; Folkestad, Hege; Gasparini, Andrea Alessandro; Haraldsen, Kirsten Borse; Kavli, Fredrik Andersen; Konestabo, Heidi Sjursen; Mikki, Susanne; Ringnes, Hege Kristin; Roos, Monica; Rullestad, Tove; Skagen, Therese; Torras, Maria-Carme; Westbye, Hilde & Ødegaard, Marte (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Gadmar, Tone Charlotte; Akerholt, Line Nybakk; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas; Villanger, Shelly Mercedes & Rezaye-Golkar, Leyla (2014). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2014. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Biotorsdag: Skolelaboratorietfor biologi på Realfagsbiblioteket. Foredragsserie; 2014. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Bredo Berntsen: Død som en Dodo. Innledningsforedrag. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2014). Havet – klodens største sammenhengende økosystem. Innledningsforedrag. Programledelse. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Gadmar, Tone Charlotte & Rygel, May Hege (2014). Ukas organisme i Realfagsbiblioteket; sommeren 2014. Ukas rumpetroll (Vanlig frosk (Rana temporaria L.). The tadpole of the week.. Vis sammendrag
 • Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Rasch, Bente Kathrine; Rygel, May Hege; Torhaug, Tor Andreas & Rezaye-Golkar, Leyla (2013). Realfagsbibliotekets krydderplanteutstilling; sommer 2013. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2013). On Track for Doctoral Students?.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2013). Pest og plage! Zoonoser: sykdommer som spres fra dyr til mennesker - en av de alvorlige truslene før og nå. Innledningsforedrag. Programledelse. Vis sammendrag
 • Austrheim, Gunhild; Beck, Mia; Gullbekk, Eystein & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Prosjektpresentasjon – “Information Management for Knowledge Creation” Conference proceedings: Nordic journal of information http://noril.uib.no/issue/view/8literacy in higher education. Vis sammendrag
 • Gullbekk, Eystein; Haraldsen, Kirsten Borse; Skagen, Therese & Westbye, Hilde (2012). Et kunnskapsgrunnlag: funn fra studier om Ph.d. -studenter v/prosjektgruppa.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2012). BIOFILM - Mikrobiologisk dynamitt? Innledningsforedrag.Programledelse. Vis sammendrag
 • Rueness, Eli Knispel & Haraldsen, Kirsten Borse (2012). Kristine Bonnevie: Biolog i brytningstid. Museum for universitets- og vitenskapshistorie.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? Digital presentasjon. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Nytt lys på arv og miljø? Epigenetikk - hadde Lamarck rett? Konferanseleder.Konferanseinnledning. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2011). Peter Agre: Science diplomacy - From Oslo to Pyongyang. Digital presentation. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Bioinformatics users forum 2010. Digital presentations. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Bioinformatics users forum 2010. Konferanseinnledning. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Blåmandag for biomangfoldet. Digital presentasjon. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Blåmandag for biomangfoldet. Innledningsforedrag. Konferanseleder. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Marcus de Sautoy and the public understanding of science. Digital presentasjon. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2010). Syntetisk biologi - skrekkblandet fryd. Digital presentasjon. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Rasmussen, Live (2010). Om forskning og forskningsprosesser - hvordan er forskerens hverdag ved vårt fakultet?. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Darwinåret er i full gang! Lederen har ordet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (1), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Fra artenes opprinnelse til artenes forsvinnelse? Konferanseleder.
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Sommerhilsen og feltsesong. Lederen har ordet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (2), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Velkommen til Naturmangfoldåret! Lederen har ordet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (4), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2009). Vernissage! Charles Darwin. On the origin of species by means of Natural selection. 150 år siden utgivelsen. Lederen har ordet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (3), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Biologer gleder seg til neste år! Lederen har ordet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (3), s 3- 3
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2008). Heia for skolen! Lederen har ordet. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (4), s 2- 2
 • Rangnes, Kristin & Haraldsen, Kirsten Borse (2006). Reform of the quality of higher education in Norway - implications for the Library teaching (foredragsholder K. Rangnes). Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Lindblad, Irene (2004). Kvalitetsreformen krever et studieorientert universitetsbibliotek. Bibliotekforum.  ISSN 0806-4725.  3
 • Krokene, Christin & Haraldsen, Kirsten Borse (2003). Evolusjon av gjøkens beryktede forplantningsbiologi. Biolog.  ISSN 0801-0722.  (1), s 24- 25
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2002). Dewey desimalklassifikasjon (DDK): Biologi 570,580,590. 2 bind. 5. utg.(Kilde: Dewey Decimal classification. ed. 21. (1999) OCLC online computer library center, USA).
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Krokene, Christin (2002). Nytt fra biologien: Basale angiospermers endosperm er ikke som de fleste!. Biolog.  ISSN 0801-0722.  20(3/4), s 67- 68
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Julens krydder. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Ukens rumpetroll: Vanlig frosk (Rana temporaria L.) Ukens organisme i Biologisk bibliotek, sommer 2001. Vis sammendrag
 • Lindblad, Irene & Haraldsen, Kirsten Borse (2001). Nytt fra biologien: ANDi - den første transgene primaten; Genetisk variasjon i mitokondriene viser vei til menneskets opprinnelse. Biolog.  ISSN 0801-0722.  19(1), s 27- 27
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (2000). Nytt fra biologien: Forsuring - hører det fortiden til?; Hva har nedbør om vinteren med tilvekst av balsam-edelgran og gjøre?; Angrep på mor gjør døtrene uinntagbare!; Plantenes utviklingshistorie - må omskrives?. Biolog.  ISSN 0801-0722.  18(1), s 22- 23
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Birkemoe, Tone (2000). Rafflesia - botanikkens Panda. Biolog.  ISSN 0801-0722.  18(1), s 5- 7
 • Haraldsen, Kirsten Borse & Johansen, Arild Eide (2000). Fagreferentens arbeidsoppgaver: Hvordan er de? Hvordan bør de være?. Vis sammendrag
 • Birkemoe, Tone & Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Nytt fra biologie I: Hva kan mer CO2 i atmosfæren bety for korallrevene?; Australopithecus gardhi: en ny brikke fra vår evolusjonaære fortid; Soppdyrkende maur bruker fungicider for å få god avling.. Biolog.  ISSN 0801-0722.  17(2), s 7- 7
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1999). Ukens organisme i Biologisk bibliotek; sommer 1999. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1995). Population biology of Lychnis Alpina L. (Caryophyllaceae), 5 Norwegian populations.. Vis sammendrag
 • Haraldsen, Kirsten Borse (1992). Populasjonsgenetisk analyse av en amfi-atlantisk art I: Vahlodea atropurpurea Fr..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juli 2010 16:01 - Sist endret 30. sep. 2020 14:30