Gunn Terese Kleven

Spesialbibliotekar - Bibliotek for medisin og realfag

Arbeidsområder

  • Undervisning og veiledning i litteratursøk
  • Litteratursøk til fagprosedyrer, pasientforløp, veiledende behandlingsplaner, mini-metodevurderinger og systematiske oversikter
  • Klinisk bibliotektjeneste
  • Bestill en bibliotekar
Emneord: Bibliotek, Litteratursøk, Undervisning, Rikshospitalet
Publisert 5. mai 2014 13:13 - Sist endret 24. mars 2021 11:20